Torben Østergaard-Nielsen har med A/S United Shipping & Trading Company (USTC) skabt en af Danmarks største virksomheder fra bunden, i årsregnskabet for moderselskabet Selfinvest taber virksomheden mere end 10 milliarder i omsætning, men alligevel lander man et historisk godt resultat. 


• Selfinvest opnåede i regnskabsåret 2020/21 en omsætning på DKK 66 mia., et EBITDA på DKK 948 mio. og et resultat før skat på DKK 621 mio.
• Selfinvest, Familien Østergaard-Nielsens family office, cementerer sin solide finansielle position med investeringsresultater, der bidrager markant til det samlede resultat.
• Pandemikrisen forårsagede en betydelig ændring i udbud og efterspørgsel på det globale fragtmarked, som sammenlagt med olieprisens kollaps resulterede i et kraftigt fald i indtjeningen hos koncernens rederi og de bunker-relaterede virksomheder.
• Rekordregnskaber i flere af koncernens selskaber.

I de seneste år har Selfinvest forfulgt en omfattende vækststrategi, der skal give den samlede koncern flere ben at stå på. Effekten af strategien kan tydeligt aflæses i koncernens årsrapport, hvor årets markante opkøb, stærke præstationer i flere USTC-selskaber og ikke mindst en markant gevinst fra finansielle investeringer giver et meget tilfredsstillende samlet resultat før skat på DKK 621 mio. Selfinvest koncernen opnåede således tredje højeste resultat før skat nogensinde, hvilket langt fra var givet i et meget usædvanligt år.

COVID-19 pandemien resulterede i et dramatisk fald i efterspørgslen på det globale fragtmarked og sammenholdt med oliepriser, der kollapsede, har dette påvirket indtjeningen signifikant.

– Med tanke på den usikkerhed, vi så ind i ved regnskabsårets start, og hvor turbulent året har været, så er jeg stolt af de resultater, vi har opnået. Vi har formået at vækste og udbygge vores markedspositioner på trods af krisen, og vores medarbejdere verden over har leveret en fornem indsats i et mildest talt anderledes år, siger ejer og CEO Torben Østergaard-Nielsen.

Bunker Holding opretholdt momentum i regnskabsåret 2020/21 og leverede vækst i volumen på 10%. Dette resulterede i forbedrede markedsandele, men en faldende bundlinje som følge af et presset bunkermarked med meget lave oliepriser. Anderledes gik det hos logistik- og shippingvirksomheden SDK FREJA, som mere end fordoblede indtjeningen efter et skelsættende år. Også Unit IT melder om et flot resultat med 25% vækst på bundlinjen og fokus på fortsat vækst gennem opkøb og nye forretningsområder. Uni-Tankers blev i 2020/21 for alvor mærket af pandemien i et sjældent udfordrende år. Virksomheden måtte se omsætningen falde med 3,4% i løbet af året til DKK 1.249 mio. Endelig markerede 2020/21 et nyt rekordår for Selected Car Group, som erhvervede virksomheden SpecialCars, og som opnåede et resultat før skat på DKK 12 mio. svarende til en vækst på 43% sammenlignet med sidste år.Investeringsselskab cementerer sin finansielle styrke

Selfinvest er familien Østergaard-Nielsens family office, der forvalter familiens aktiver og formue. Selskabet har gennem året fortsat sin positive udvikling som holding- og investeringsselskab og har styrket investeringsplatformen, så den i dag er bredere funderet og forankrer det aktive ejerskab af koncernen. Samlet set leverede forretningsområdet et meget tilfredsstillende afkast med et samlet investeringsresultat på DKK 202 mio. svarende til et afkast over 16%.

– Vi har brugt det forgangne år til at tænke fremad og lægge en ny strategi for vores investeringsaktiviteter, hvor vi især har opjusteret investeringer i ejendomme og direkte i vækstvirksomheder. Netop afkastet fra direkte investeringer og fast ejendom er steget markant sammenlignet med sidste år, og vores nuværende portefølje er kendetegnet af stor robusthed, siger Mikkel Hammershøj, direktør i Selfinvest.

Organisk vækst supplereret af stærke opkøb

Selfinvest og USTC har enten direkte eller via datterselskaber i det forgange regnskabsår opkøbt flere selskaber i forskellige industrier, der styrker de eksisterende ben af forretningen.

– Vi har valgt at foretage investeringer, som kan give koncernen flere ben at stå på. Når jeg kigger tilbage på det forgangne år, så har vi haft fokus på at styrke og vækste vores forskellige enheder. Opkøbet af OceanConnect, CM Biomass og FREJA er gode eksempler på, at vi har flyttet os langt på blot et enkelt år, siger ejer og COO i USTC Nina Østergaard Borris.

En af fordelene ved familieejerskabet er den agilitet og hurtige beslutningsproces, som gør, at Selfinvest og USTC kan stå i forreste linje, når det gælder udviklingen i markederne, produkter og teknologi. Samtidig giver familieejerskabet muligheden for at have det længere perspektiv for øje.

– Vi har altid været klar til forandring og til at flytte virksomheden derhen, hvor den næste mulighed er. Samtidig kan vi planlægge og holde en konstant kurs uden at skulle bekymre os om midlertidige krusninger på overfladen. Det betyder, at vi lige nu foretager investeringer, der muligvis ikke genererer afkast næste år, men først om flere år, siger Torben Østergaard-Nielsen.

Forventninger til det kommende år

Koncernens aktivitetsniveau, indtægter og indtjening er generelt påvirket af en række eksterne faktorer, såsom udviklingen på det globale fragtmarked, olieprisudvikling og den generelle udvikling inden for grøn energi. I år har COVID-19-pandemien bidraget med væsentlige udfordringer for koncernen og dens markeder, hvilket ikke forventes at fortsætte på samme niveau i 2021/22, og dermed er forventningerne til regnskabsåret 2021/22, at indtjeningen vil ligge lidt over 2020/21 resultaterne.