Lige så hurtigt som priserne på olie og gas er strøget i vejret, er interessen for at få fjernvarme blandt ejerne af gas- og oliefyr steget. Derfor har Middelfart Byråd bedt Middelfart Fjernvarme om hurtigst muligt at få en plan for udrulning af fjernvarme til flere bysamfund i kommunen.

Lige nu er projektering og forberedelse af det nye fjernvarmenet i Strib i fuld gang. Men med den stigende interesse blandt forbrugerne, er der behov for at fremskynde den langsigtede plan for udrulningen af fjernvarme til endnu flere områder af Middelfart Kommune. Derfor har Byrådet bedt Middelfart Fjernvarme fremlægge en plan for de kommende års udrulning, så borgerne kan se hvornår de områder, der er udpeget til at få fjernvarme, kan skrotte gas- eller oliefyret:

– Vi bliver lige nu kontaktet af rigtigt mange borgere, som gerne vil skifte til fjernvarme. Samtidig er der sendt et tydeligt signal fra Christiansborg om, at kommunerne skal tage ansvar og accelerere udrulningen af fjernvarme. Derfor har Byrådet bedt Middelfart Fjernvarme om en konkret plan for de kommende års udvikling af fjernvarmenettet i kommunen, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen og tilføjer:

– Kommunerne har en nøglerolle i at sikre en bæredygtig varmeplanlægning, der samtidig kan gøre os uafhængige af gas. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Middelfart Fjernvarme, så derfor er det også naturligt, at vi ser den vej, når vi skal leve op til både vores mål om bæredygtighed og om at udfase gassen. Med den aktuelle interesse for fjernvarme skylder vi forbrugerne en oversigt over, hvornår fjernvarmen kommer til deres område.

Samtidig opfordrer Middelfart Kommune til, at ejere af olie- og gasfyr undersøger om de bor i et område, hvor fjernvarmen er på vej, inden de skifter til for eksempel en varmepumpe. For lige nu er priserne for olie og gas høje, men falder de igen inden for en overskuelig fremtid, så er det værd at overveje at vente på fjernvarmen. Byrådets overordnede plan er, at fjernvarmen skal udrulles til Ø-kvarteret i Middelfart, Kauslunde og Gamborg, de nuværende gas-områder i Ejby og Nørre Aaby samt til Baaring og Brenderup inden 2030.

Krigen i Ukraine har sat et yderligere fokus på behovet for udfasning af særligt gas som opvarmningsform. I fredags blev de europæiske lande enige om, at der skal ske en spredning af forsyningskilderne – blandt andet ved at investere massivt i vedvarende energi.

Udfasningen af olie- og gasfyr er i forvejen en hjørnesten i Middelfart Kommunes DK2020-plan, som oplister en række tiltag, der tilsammen skal sikre målet om en reduktion af udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030 (set i forhold til 1990).