Borgere i Strib inviteres indledningsvis til borgermøde om bevarende lokalplan for den gamle del af Strib

I Strib ligger der mange gamle bygninger og gader, som er attraktive og efterspurgte hos boligkøbere. Men det har i en årrække skabt bekymring hos en gruppe beboere, at flere af disse bygninger og gadeforløb er ændret, revet ned eller ombygget i den gamle del af Strib.

På den baggrund har beboerne henvendt sig til Middelfart Kommune med ønsket om, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for området – herunder “Allékvarteret”. En lokalplan, der sikrer bevarelse og styret udvikling af det kulturhistoriske værdifulde udtryk.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen finder forslaget fra borgerne fornuftigt, og der igangsættes derfor indledningsvis en afklaring af både afgrænsning af området og hvilke bevaringsinteresser, som skal tilgodeses.

– Det skal ske i dialog med beboerne i Strib og lokaludvalget. Derfor indkaldes der til borgermøde, hvor vi skal blive klogere på, hvor stor opbakningen er til en bevarende lokalplan, samt hvilke områder den skal gælde, og hvor meget den skal gå i detaljen, siger han.

Dialogen er vigtig
Ifølge borgmesteren er det glædeligt, når borgerne tager initiativ og viser engagement i deres lokalområder. Han håber derfor, at mange vil deltage i borgermødet.

– På mødet vil det være muligt at få åbnet op for argumenterne for og imod en bevarende lokalplan. Derfor er det vigtigt, at vi kommer i dialog med alle parter.

Teknik & Miljø i Middelfart har i øjeblikket kendskab til tre sager i Strib, hvor der er ønske om ændringer af ejendomme.

Det indledende borgermøde forventes afholdt i september. Når der er udarbejdet forslag til lokalplanen, vil det efterfølgende blive sendt i offentlig høring.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer