Der var som bekendt ikke lagt op til guld og grønne skove da regeringen og KL aftalte rammerne for kommunernes økonomi. I Fredericia blev der lagt op til store besparelser, men selvom at jeg på mange områder er enig i den brede budgetaftale for Fredericia kommune, så finder jeg lukningen af kompetencekollegiet en uordentlig og uansvarlig beslutning.

Når man som borger er omfattet af SEL § 107 eller 108 så forholder det sig således, at man er vurderet til at have en nedsat funktionsevne. Jeg arbejder selv med mennesker som omfattet af § 85, 107 samt 108 derfor stiller jeg mig uforstående overfor, hvorfor man fra politiske hold ønsker at placere borgerne fra kompetencekollegiet i et opgangsbofælleskab omfattet af § 85 da dette tilbud er med i vurderingsgrundlaget for at få bevilliget herunder især § 108 – her tages der nemlig stilling til at det enkelte menneske ikke kan opretholde sin livskvalitet såsom omsorg, pleje, samvær og kontakt ved at blive tilbudt en § 85, jeg mener derfor at man går ind og laver en markant serviceforringelse for de mennesker som bor på kompetencekollegiet.

Med venlig hilsen

Sune Nørgaard Jakobsen