2020 er gået i gang, og det er det også for politikerne i Middelfart Byråd. Der er et spændende politisk år i vente, fortæller Borgmester Johannes Lundsfryd. Et år der blandt andet byder på klima, bosætning og velfærd.

Der er fart på den politiske scene – og målsætningerne er store, forklarer Borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd i et interview til Middelfart AVISEN. I Middelfart Byråd skal man i det kommende år holde fokus på særligt tre hovedtemaer: Velfærd, vækst og klima. Sidstnævnte har fyldt meget de seneste år i byen ved Lillebælt, men der skal også kigges nærmere på velfærdsniveauet, fortæller Lundsfryd.

“Den ene hovedlinje vi skal arbejde meget med handler om velfærd. Vi har i budgettet bevilliget 8 millioner kroner mere til skolerne. De penge skal bruges på at arbejde med kvaliteten, men der skal også lægges mere fokus i vores projekt, ‘Fra Middelfart-borger til Verdensborger’, der nu skal skubbes helt ud over rampen”, forklarer Johannes.

“Vi har også givet flere penge til daginstitutionerne, hvor vi blandt andet skal tale om, hvordan vi arbejder med kvalitetsbegrebet. I det hele taget har vi et stort fokus på, hvordan vi arbejder med kvalitetet, og det er også derfor, at vi har indført et velfærdstjek. Formålet med det er at finde ud af, hvordan vi får bedst mulig kvalitet ud af de økonomiske rammer, der er i forvejen. For kvalitet på velfærdsområderne er meget vigtigt for os”, fortsætter han.

“Et andet spor, som vi skal bruge tid på handler om vækst. Det handler om vækst i befolkningen, og så handler det også om vækst i erhvervslivet, altså at der kommer flere arbejdspladser til Middelfart. Det med vækst i befolkningen betyder rigtig meget for en kommune som vores. Der er en tendens til at de unge mennesker flytter til storbyerne for at studere, men hvis ikke de kommer tilbage igen, så kan det have store konsekvenser for byen”, forklarer Borgmester Johannes Lundsfryd.

“Hvis ikke der kommer folk til Middelfart vil det have store konsekvenser. Det kan være på antallet af medlemmer i det frivillige foreningsliv, det kan være på mængden af frivillige. Så er der selvfølgelig også en række følgekonsekvenser for handelslivet, for virksomhederne og for skoler og institutioner”, fortsætter han.

“Derfor er det vigtigt, at vi som Byråd arbejder for at flere bliver borgere i Middelfart. Vi er inde i en god udvikling, sidste år steg befolkningstallet med 400 mennesker, den udvikling skal vi holde fast i. Vi skal have flere familier der bosætter sig her i byen. Det handler blandt andet om boliger, om attraktive bysamfund og om arbejdspladser”, lyder det videre.

“Det tredje spor er velkendt, det handler nemlig om klima. I mange år har vi arbejdet tæt med klimadagsordenen, og vi har også skabt imponerende resultater. Vi har halveret forbruget i de offentlige bygninger, og på vores gadelamper har vi reduceret helt enormt. Vi har nået nogle flotte resultater, som vi helt klart kan være stolte af, men vi er bare langt fra i mål”, siger Johannes Lundsfryd til Middelfart AVISEN.

“Vi bruger igen tid i 2020 på at diskutere klima, fordi vi er så langt fra at være i mål. Det er en dagsorden, der virkelig presser sig på – også selvom vi har talt om det i mange år nu. Vi har talt om det længe, men alligevel er den danske udledning meget høj i forhold til vores  størrelse. Det bliver mere og mere klart, at det haster med at nå i mål”, fortsætter han.

“Vi ser hele tiden naturkatastrofer, se bare naturbrandene i Australien. De bliver flere og flere, hvis ikke vi gør noget. Vi skal gå forrest og udvikle nye løsninger, både som kommune, som virksomhed og som borger”, slutter Johannes Lundsfryd.