Den lokale forsvarsadvokat Mette Grith Stage spiller en afgørende rolle i TV2’s dokumentar ‘Tilståelsen’. Her forklarer hun ud fra sit synspunkt som advokat hvordan hun ser den nu mere end 30 år gamle sag. Fredericia AVISEN har talt med hende om selvsamme sag – og hvilke overvejelser man som advokat og fortaler for retssystemet gør sig inden man medvirker i  et program som dette. 

Du har fået lov til at læse sagsakterne i forbindelse med sagen om Erik Solbakke. Der er tale om mange sagsakter og rigtig mange afhøringer. Men kun et fåtal af afhøringerne har der været en forsvarer til stede. Hvad tænker du som forsvarer omkring det? 

“Jeg har læst de meste relevante sagsakter, og jeg må ærligt talt sige, at jeg er rystet i min grundvold over den måde både efterforskningen og retssagerne er foregået på”, indleder Mette Grith Stage sit svar. 

“Det er den samme politimand fra rejseholdet, som har foretaget størstedelen af afhøringerne, der for langt størstedelens vedkommende har fundet sted uden en forsvarer til at sikre, at alt foregår efter bogen, og afhøringerne bærer da også præg af, at der er stillet ledende spørgsmål”, forklarer hun og fortsætter:

“Dertil kommer, at den pågældende har knyttet nogen ”usunde” bånd til Solbakke; han har kørt mange ”hyggeture” osv med Solbakke, og der er ikke hensigtsmæssigt, at en politimand søger at opbygge en tæt og personlig relation til en retarderet person, som politimanden mener har begået en lang række meget alvorlige forbrydelser, og som politimanden gerne vil have en forklaring fra”. 

“Det er så også samme dommer, forsvarer og anklager som har sagerne – dette til trods for, at hverken Hafnia-branden eller Fanø-drabet hører til i Hillerød Retskreds”, supplerer hun. 

Der er tale om en mentalt handicappet mand, der har en IQ svarende til en 8-årig. Hvilke forholdsregler bør man tage i sådanne sager? 

“At der er en forsvarsadvokat til stede under alle afhøringer, hvilket Rigsadvokaten så også efterfølgende har udstedet en instruks om, men selvfølgelig også at politiet iagttager retsplejelovens regler om ikke at stille ledende spørgsmål. Man kan også i disse sager overveje om afhøringerne bør optages på bånd eller video”, fortæller Mette Grith Stage. 

Erik Solbakke har givet op til flere forskellige forklaringer, hvoraf flere af dem er direkte modstridende med fakta i sagen. Alligevel har man valgt at tage hans ord for gode varer, i den tilståelse der passer overens med sagens fakta. Bør man ikke alene ud fra de mange modstridende forklaringer stille sig undrende i forhold til hvorvidt han er skyldig eller ej? 

“Jo i den grad. Men når man læser sagsakterne får man desværre det indtryk, at dommeren har været ”forblændet” af politimanden. Det er således anført i dommens præmisser, at  ”efterforskningen og afhøringerne var af særdeles betryggende karakter” og med ”maksimal forsigtighed”. Det er i sig selv en meget mærkelig domspræmis; hvor ved dommerne det fra; hverken dommeren eller de 2 domsmænd var jo til stede under afhøringerne”, forklarer Mette. 

Nu sidder man tilbage her med en gammel sag, der omhandler mange ofre og dertilhørende familier. Hvilke tanker har du gjort dig om din medvirken i programmet ift. at åbne en sag hvor pårørende har fået fred? Er der for dig som advokat og som fortaler for det danske retsvæsen en vigtighed i at sandheden kommer frem? 

“Da jeg havde sat mig lidt ind i sagen, var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg gerne ville medvirke i programmet”, fortæller Mette indledningsvist. 

“Jeg mener, at hele processen mod Solbakke har været særdeles kritisabel og at væsentlige retssikkerhedsgarantier er tilsidesat. Personlig føler jeg mig langt fra overbevist om, at han er rette gerningsmand og derfor har det for mig været vigtigt at være med til at gøre opmærksom på sagen”, fortsætter hun. 

“Selv om der er gået 30 år og Solbakke er død, så er det ikke rimeligt overfor ham eller hans pårørende, hvis han er dømt med urette for så alvorlige kriminalitet. Og det bestemt heller ikke rimeligt for de efterladte til ofrene; de kan da heller ikke være tjent med, at det måske er den forkerte mand, som er dømt, for det betyder jo omvendt, at den rigtige gerningsmand er gået fri. I et af programmerne giver familie til den dræbte pige på Fanø klart udtryk for, at de aldrig har troet, at Solbakke var gerningsmanden – det synes jeg gør et stort indtryk”, lyder det afslutningsvist fra Mette Grith Stage. 

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Brian Magnussen
Brian Magnussen
08:03 - 27. maj 2020 08:03

Når en dommer udtaler sig polariseret så er han blevet den dømmende og den udøvende magt. Den er ikke længere end det.