Som tidligere meddelt har Lions Danmark her i sommer flyttet deres landskontor til Fredericia på adressen Vesterballevej 5, Fredericia, hvorfra den vil servicere de godt 300 klubber der findes i Danmark. Og hvor Fredericia blev valgt, da det ligger centralt placeret i landet og med gode mødefaciliteter.

Netop Lions Danmark kunne også i starten af året på Dansk Blindesamfunds kursusejendom Fuglsangcenteret i Fredericia, overrække Dansk Blindesamfund kr. 77.500 som skulle gå til installation af et nyindkøbt teleslyngeanlæg. Et anlæg som er særdeles væsentligt for mennesker, der er svagtseende eller blinde. Donationen er den foreløbige sidste i en række, hvilket betyder, at Lions donationer stærkt nærmer sig en lille million i løbet af de seneste år. Det er blandt alle Lions lokale klubber at disse midler er indsamlet.

Lions har også i løbet af året støttet internationalt, gennem Lions Katastrofehjælp.

Der er støttet med kr. 100.000 til ofrene for katastrofen i Sri Lanka, oversvømmelser og efterfølgende jordskred. Pengene anvendes primært til akut nødhjælp, herunder vand, mælk, mad, medicin samt sanitære fornødenheder.
Der var flere hundrede omkomne og savnede og 500.000 har måttet flygte fra deres hjem.

Desuden er der støttet med en social indsats på  kr. 100.000 til Tsunami ofrene i Grønland. Et jordskælv med en styrke på cirka 4,0 på richterskalaen som 16.6.16 udløste en tsunami de oversvømmede området og skabte store ødelæggelser. Der er behov for en social indsats, idet mange lever under kummerlige forhold, der påvirker dem psykisk og derfor også har behov for hjælp på forskellig vis. Der arbejdes med et projekt, der kan skabe lidt adspredelse i hverdagen.

Endvidere har Lions Katastrofehjælp ydet strakshjælp med kr. 250.000 til børnene i Caribien. Det er ofre efter orkanens Irmas voldsomme hærgen og beløbet er doneret til UNICEFs indsats i regionen.

Veje, huse, broer, hospitaler og skoler er jævnet med jorden på flere caribiske øer. I ø-samfundet Barbuda er 90 % af bygningerne ødelagte. UNICEFS indsats afhænger 100% af støtte udefra, derfor støtter Lions.

Der er behov for nødhjælp til samfundet, hvor hele infrastrukturen er ødelagt, hurtig hjælp er nødvendig for at sikre at befolkningen ikke rammes dobbelt af ødelæggelser og epedemier.

Det er især vigtigt at hjælpe børnene og sørge for skolematerialer, så børnene kan fortsætte et minimum af skolegang, idet skoleåret lige er startet og erfaringen viser, at hvis børnene førsst kommer bagud, fordi de ikke længere har adgang til undervisning, der det meget svært, at få dem tilbage til skolen igen.

UNICEF har også medarbejdere i alle berørte lande, der er særligt uddannede i at give hjælp, som sikrer, at de mest udsatte børn får bearbejdet de voldsomme oplevelser.
Lions Katastrofehjælp har længe været UNICEFs partnere herunder indsamling for jordskælvet i Nepal.

Disse midler til Lions Katastrofehjælp skaffes ved donationer fra de enkelte lokale afdelinger af de godt 300 lokale Lions klubber i Danmark, som derved skaffer penge lokalt men også internationalt. Og i begge tilfælde går 0% til administration.