Fredericia Avisen er i dag gået en tur i byen for at møde Liberal Alliances spidskandidat, Henrik Eriksen. Vi mødes ved rådhuspladsen, og ser hurtig fyldte cafeer, hvilket kandidaten glæder sig over.  Vi ender på et af byens mest populære steder, Den Engelske Pub. Over to kopper kaffe taler vi om det kommende kommunalvalg.  

Valgforbundet med De Konservative giver mulighed for valg af en kandidat. Ved sidste valg fik De Konservative 1314 stemmer og Liberal Alliance fik 430 stemmer. Henrik Eriksen fortæller dog, at der ved sidste valg, var omstændigheder i sidste sekund, som ændrede LAs stemmetal, men han glæder sig over samarbejdet med De Konservative.

”Det var naturligt, da vi ikke kunne se os selv i et stort valgforbund. Vi vil gerne sikre mindst et mandat til de mindre partier. Vi har landspolitisk regeringssamarbejde, så det giver god mening at danne en alliance med De Konservative”.

Fredericia er “ramt” af et godt samarbejdsklima

”Fredericia har haft et samarbejdende byråd de seneste fire år, det har gavnet byen. Sådan skal det også gerne være fremadrettede, så vi kan forvalte borgernes penge bedst muligt. Det vil jeg arbejde for på tværs af partierne. Det har ofte været en 19 mod 2-afgørelse, eller 20-1 i byrådssalen. Det er bemærkelsesværdigt positivt, at vi har så enigt et byråd,” siger Henrik Eriksen og fortsætter:

”På baggrund heraf, har der ikke været den store debatlyst. Fredericia er i fremgang. Der er områder, som halter. Der er områder, hvor vi kan gøre det bedre, men i den samlede mængde, er det petitesser, der kommer op. Der er vækst og fremdrift i de fleste ting, så det er ofte personsager. Sager, hvor kommunen ikke kan udtale sig. Vi skal hjælpe de mennesker, som har problemer, længere er den ikke. Vi kan som politikere ikke gå ind i enkeltsager, men vi kan sikre os, at de områder, som arbejder med mennesker, får sat rigtig ind, gjort tingene mere klare. Ofte bunder det i et tåbeligt selvskabt bureaukrati. Det må vi som kommune gøre bedre.”

Farvel til det selvskabte kommunale bureaukrati

”Jeg ved, at regeringen har nedsat et arbejdsudvalg, der arbejder på at udrydde selvskabt kommunalt bureaukrati. Det undrer mig, at Fredericia ikke har meldt sig til. De kolde hænder skal ændres til varme hænder. Det skal komme vores ældre til gode. Der skal leveres en god service. Der skal kort sagt leveres den bedste service ud fra de midler, der er til rådighed,” siger spidskandidaten.

Fredericias skoler skal være i topklasse

”Tilsvarende kan man gå den anden vej. Vores børn er vores fremtid. Dem skal bygge vores fremtid på. Vi skal have skoler i topklasser. Vi skal investere i dem. Vi skal tiltrække folk, fordi vi på sigt får landets bedste skoler. Vi har dygtige lærere og ledere, de skulle have lov at styre skolerne frit indenfor regeringens krav”, siger Eriksen og fortsætter:

”Vi skal have tillid til, at de kan løfte opgaven. Det vil gavne byen på bosætningssiden. Det vil tiltrække erhvervsliv. Alt hænger sammen på et eller andet plan. Vi kan ikke råbe bosætning, før vi har grundskolen med. Løsningen er ikke kun privatskoler. Vi skal have en fri og god folkeskole.”

Er valgkampen i gang?

”Ja, men valgkampen er startet blødt. Vi ser ikke de store eskapader. Den vil blive intensiveret de kommende uger, men for mange starter den først lørdag den 28. oktober kl.12.00, når valgplakaterne må hænges op. Så bliver det synligt, at vi er i gang,” siger Henrik Eriksen.

”Det kan være udfordrende at debattere negativt, når der er fremgang og vækst. Jeg tror ikke på, at det gavner nogen at lave personangreb, mudderkast og være negativ. Jeg tror på, hvis vi er positive og samarbejder, så løfter vi Fredericia til hidtil udsete højder. Fredericia er Danmarks navle. Jeg tror på, at et godt spørgsmål at arbejde med er: ”Giver det mening og er det sund fornuft? Vi skal med andre ord tænke os om. Vi skal ikke have en masse politisk projektmageri. Det kan være dræbende. Man kommer længst med ærlighed, og taktik er også velkommen. Man må godt være en snu ræv, siger Eriksen med et glimt i øjet, men kort sagt, kommer man længst ved at sige, hvad man vil arbejde for, hvad man drømmer og hvordan man ser byen, og vigtigst af alt, så vil jeg opfordre folk til at stemme og ikke mindst at stemme personligt.