Antallet af danskere, der anmelder indbrud i deres hjem, falder støt. Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik. En del af forklaringen er corona, der holder mange hjemme, men danskerne er også blevet mere opmærksomme på indbrudsforebyggelse og godt naboskab. Det oplever Bo trygt, der vurderer, at det er muligt at opnå endnu færre indbrud i Danmark – også når alle coronarelaterede restriktioner er væk.

Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 4. kvartal 2021 blev anmeldt 4.424 indbrud i private hjem. Sammenlagt med tallene fra de øvrige tre kvartaler betyder det, at der i 2021 blev anmeldt i alt 14.804 indbrud på landsplan. Det svarer til et fald på 15,5 pct. i forhold til 2020, hvor der samlet set blev anmeldt 17.529 indbrud.

2020 bød på det laveste indbrudsniveau siden 1970’erne, og i 2021 lykkedes det at nedbringe indbrudstallet yderligere. Corona-pandemien er en del af forklaringen, da den har holdt mange hjemme, men corona udgør ikke hele forklaringen:

– Det er simpelthen blevet mindre attraktivt at være indbrudstyv, og hos Bo trygt mærker vi et øget engagement blandt danskerne. Det gælder både i forhold til den enkelte husejer, men også i flere kommuner, hvor vi oplever en stor interesse for at forebygge indbrud og et godt samarbejde med de enkelte politikredse. Det kan være en forklaring på, at indbrudstallene er raslet ned, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Britt Wendelboe fortsætter:

– Når det er sagt, sker der fortsat alt for mange indbrud i Danmark. Et indbrud er enormt ubehageligt for dem, der bliver ramt, og indbrud er kilde til utryghed hos danskerne og særligt hos ofrene. Så det er vigtigt at fortsætte forebyggelsesindsatsen.

I forhold til at forebygge indbrud i vores hjem kan vi med fordel tage ved lære af de positive forandringer i vores adfærd, corona-pandemien har ført med sig. Udbredt hjemmearbejde har skabt en højere grad af liv og tilstedeværelse i boligkvartererne, og det er noget, indbrudstyve ikke bryder sig om.

– Hos Nabohjælp oplever vi stor opbakning blandt danskerne. Vi har for nyligt sat gang i en ny ordning kaldet Naboven, der er særligt dedikerede Nabohjælpere, og der er allerede 600 ildsjæle fra hele landet, der har meldt sig for at gøre en ekstra indsats for at forebygge indbrud i deres kvarter, fortæller Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent i Nabohjælp, som TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd står bag.

Sikring af boligen er også et effektivt middel mod indbrud. Den seneste måling fra Bo trygt viser, at mange husejere overvurderer, hvor sikret deres hjem er mod indbrud, og mange tror ikke, der er mere at gøre. Men 4 ud af 10 huse har hverken nye vinduer eller sikringsbeslag på de gamle, og 2 ud af 3 huse har en dør, som tyven kan flygte ud af uden brug af nøgle.

– Mange kan med fordel sikre deres hjem bedre. Selv små tiltag kan besværliggøre det for indbrudstyven, hvilket kan betyde, at de helt dropper at bryde ind dér. På Botrygt.dk er der videoer med tips og tricks, der viser, hvordan man fx ret enkelt kan forstærke døre, låse og vinduer, siger Mette Margrethe Elf, projektchef i den filantropiske forening Realdania.

Indbrud i private hjem i Danmark i 2021

1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartalI alt
Antal indbrud3.2943.1583.9284.42414.804

Danmarks Statistik offentliggør i februar de endelige indbrudstal for 2021, men det forventes ikke, at det samlede indbrudstal vil ændre sig væsentligt.

Indbrud i private hjem i 4. kvartal i 2018-2021

4. kvartal 20184. kvartal 20194. kvartal 20204. kvartal 2021
Antal indbrud på landsplan8.9327.4374.6164.424