Landsforeningen LEV har i denne uge haft fokus på, hvordan unge udviklingshæmmede rammes af loven om førtidspension fra 2013,

LEV kan afsløre, at mange unge udviklingshæmmede ender på kontanthjælp eller i ressourceforløb.

At være udviklingshæmmet er jo det samme som, at borgerens funktionsniveau er svarende til en ubetydelighed og ikke kan udvikles.

Jeg har modtaget en henvendelse fra en borger om, at i Fredericia Kommune er praksis den samme som LEV oplyser.

Det lyder for mig ret ubegribeligt, at der skulle være udviklingshæmmede borgere i Fredericia, der befinder sig på kontanthjælp eller endnu værre på ressourceforløb.

Jeg har derfor bedt forvaltningerne om svar på følgende spørgsmål:

I forbindelse med, at jeg tidligere er blevet oplyst om, at Fredericia Kommune har udviklingshæmmede bosiddende, der ikke modtager førtidspension ønsker jeg svar på følgende:

Er det korrekt?

Hvis ja, hvor mange er der så tale om?

Det er selvfølgelig ikke gjort med at spørge og få svar.

Det næste der presser sig på er, hvad er baggrunden for disse beslutninger.

Ved at presse de yngre udviklingshæmmede i en lavere ydelse, er der efter min opfattelse tale om, at forring livsvilkårene for en svag gruppe borgere.

Jeg håber naturligvis, at svarene fra forvaltningerne vil oplyse, at i Fredericia Kommune er ingen udviklingshæmmet placeret på kontanthjælp eller andre lavere ydelser.

Udviklingshæmmede på lavere ydelser er afskåret fra mangt og meget idet, det heller ikke er billigt, at bo på de Kommunale bofællesskaber.

Såfremt det viser sig, at der mod forventning skulle befinde sig borgere der er udviklingshæmmet på andet end førtidspension, vil jeg bede om en redegørelse.

Dernæst vil jeg, hvis der ikke findes en løsning stille forslag om handling ved næste ordinære byrådsmøde.

Hvordan skulle udviklingshæmmede borgere dog kunne leve op til alle de lovkrav, der stilles fra lovgivernes side i forhold til arbejdsmarkedet.

Dansk Folkeparti stemte ikke for reformen i 2013.

Inger Nielsen

Byrådsmedlem. Dansk folkeparti. Kandidat til byråd og region

Brovadvej 46

Fredericia