Et stort antal borger føler, at de ikke bliver mødt af kommunen. Vi høre næsten dagligt om det i de lokale medier; Borgere der føler sig presset af jobcentret, børnefamilier der ikke oplevet at få den støtte deres børn/unge har haft brug for, og mange andre historier, – listen er lang.

Jeg mener at udfordringen bunder i kulturen der er, i administrationen af Fredericia kommune. Man er ikke imødekommende over for borgerne, – man lytter ikke til borgerne. Fredericia kommune har tabt flere sager ved ankestyrelsen, men har øjensynligt ikke fulgt op på de mange afgørelser der ikke er faldet ud til kommunens fordel. Fredericia kommune skal skabe en kultur, hvor vi overholder lovgivningen, men også de bekendtgørelser der ligger i lovgivningen. Vi skal have skabt en kultur, hvor vi i fællesskab tolker lovgivningen rigtigt – så vi undgår så mange sager i ankestyrelsen som der har været de senere år.

Vi skal skabe den tillid til den enkelte borger, således vi i fælleskab når til enighed både når en sag får en berettiget afgørelse – og i situationer hvor kommunen taber en sag i ankestyrelsen. I Fredericia er der over 800 unge der ikke er i arbejde eller under uddannelse. En del af disse unge føler sig ikke hørt af kommunen. Vi skal skabe en kultur hvor vi kan møde de unge der ikke automatisk passer ned i en af de kasser vi i forvejen kender – der skal være plads til alle. Jeg vil kæmpe for at der bliver en større tillid til den enkelte medarbejder i det kommunale system, så vi får borgeren videre i livet – også i de sager hvor borgerens brik ikke passe ned i kommunens forudbestemte puslespil