Jeg drømmer om en kanalby, med respekt for havnens oprindelige virksomheder.

Udviklingen på Fredericias havneområde accelererer og spændende bygninger skyder op.

Mulighederne, planerne og ambitionerne er store.

Vigtigt er dog, at udviklingen dels sker med respekt for Fredericias historie, dels med respekt for havnens eksisterende virksomheder.

Fredericia havn er først og fremmest en industrihavn, hvor der åbnes op for boligbyggeri, og ikke det modsatte.

Derfor er det også vigtigt, at der opføres markante barrierer mellem boliger og industrivirksomhederne på havnen.

Nye boliger på Fredericia havn skal opføres således, at de ikke generer havnens oprindelige virksomheder.

Med venlig hilsen
Søren Larsen

Byrådskandidat (A)
Skansevej 7
SørenLarsen.dk