Når nye firmaer køber grunde i Fredericia og opretter afdelinger her, er det jo godt. Vi vil gerne have arbejdspladser til byen.

Der er dog nogle ting, vi skal være opmærksomme på:
1. Det skal gerne være arbejdspladser, der kan bestrides af borgere fra byen, så det får indvirkning på kommunens skattegrundlag eller
2. Det skal sikres, at medarbejdere bosætter sig i Fredericia
3. Vi skal være sikre på, at de nye firmaer ikke belaster vores miljø yderligere f.eks. med
a. brug af store mængder ikke grøn energi
b. brug af store mængder grundvand
c. udledning af store mængder varme
d. udledning af skadelige stoffer til i naturen inklusiv vore farvande
4. Vi skal sikre, at der ikke inddrages arealer der er naturvigtige eller som kunne blive det

Kort og godt: Vi vil gerne have arbejdspladser til vore medborgere, men ikke for enhver pris.
Fredericia byråd skal vedtage en politik, der sikrer at disse forhold er i orden.

Holger Nielsen
byrådskandidat for Miljø- og Velfærdslisten
Falkevej 5. 1th
7000 Fredericia