En kvinde der søger hjælp på et krisecenter er en kvinder på flugt. Ofte flygter kvinden fra mange års liv med en partner, som har øvet vold mod hende og evt. også hendes børn, som hun har med sig. Det kan dreje sig om fysisk og eller psykisk vold. Personalet på et krisecenter, er veluddannet, gør deres bedste for at hjælpe kvinden og hendes børn. Kvinden bliver hjulpet med mad og tøj til hende og børnene, samt mange samtaler og kontakt til kommunen m.m., men det der mangler i sådan et forløb er mulighed for at få hjælp hos en psykolog.

For et par år siden var det helt naturligt at kvinden fik tildelt 4 timers psykologhjælp, det var ikke meget, men dog noget.  Hendes børn får stadig tildelt 10 timers psykolog.

Det ville være en stor hjælp, hvis kvinderne på krisecentrene kunne modtage psykologhjælp, men det er desværre blevet stoppet januar 2016, da pengene tidligere blev bevilget gennem satspuljen.

SF vil  kæmpe for. at der fremover vil blive tildelt kvinder på landets krisecentre psykologhjælp.

Birgitte Moos Laursen

Kandidat til byrådsvalget

Randalsvej 56, Fredericia