En af de største opgaver kommunerne har, er at sikre, at den kommende generation får den nødvendige opbakning.
Det er nødvendigt at skabe hele mennesker, der både får en god faglig viden og selvværdsskabende pædagogisk støtte.
Dette kan vi efter Miljø- og Velfærdslistens opfattelse kun skabe ved at give den enkelte skole (kaldet matrikel) og det enkelte lærerteam ordentlige rammer.

Liste Æ siger derfor:
• lavere klassekvotient
• mulighed for to-lærer ordning
• kortere skoledage med effektivitet
• flere lærere og pædagoger
• selvbestemmelse
• arbejdsforhold med mulighed for god forberedelse og tilstrækkeligt skole-hjem samarbejde
• genoprettelse af skolen efter strukturændringen
• færre ledelseslag
• respekt samt tillid til personalet i stedet for kontrol.

Det er spild af personalets tid, at de skal bruge den på at udforme rapporter, der aldrig bliver brugt til noget.
Skolereformen blev finansieret ved at tvinge lærerne til at have flere ”konfrontationstimer” og mindre tid til forberedelse og samarbejde med forældrene.

Det er direkte tåbeligt. Regering og Folketing må presses til at give et bloktilskud, der svarer til opgaven, i stedet for at give skattelettelser til dem, der i forvejen har mest.
Inklusionen er gået for vidt. Det er kun, hvis det gavner eleven, og hvis der tilføres flere midler end det ville have kostet med et specialklassetilbud, det giver mening.

Liste Æ ønsker også centerklasse idéen genanvendt i stedet for specialskole. Det giver større fleksibilitet og værdighed. Eleverne kan gradvist og i det omfang, de får gavn af det, integreres.
Vi har hjertet med.