SF var nærmest med til at opfinde miljøpolitikken og i Fredericia har SF i mange år stået forrest i den grønne kamp.

Kampen for flere cykelstier. Kampen mod brugen af gift og pesticider på kommunale arealer. Kampen for mere natur og flere grønne oplevelser. Kampen for Fredericia som en CO2 neutral kommune og ikke mindst kampen i mod de mest forurenende virksomheder i Fredericia.

Senest var det SF der råbte vagt i gevær da DONG fik lov til selv at rense spildevand og sende tungmetaller ud i Lillebælt.

Den grønne kamp fortsætter de næste fire år og i SF håber vi på endnu flere kræfter til at kæmpe miljøets kamp.

Vores guideline og grønne dogmer for arbejdet de næste fire år, kan i seks sætninger formuleres således:

  • Økologi og bæredygtighed skal spille en hovedrolle i kommunens indkøb
  • Nej til brug af gift på kommunale arealer. Ja til øget beskyttelse af vores grundvand
  • Alle renoveringer og alt nybyggeri af kommunale bygninger skal have et grønt snit og sigte på at Fredericia skal være en CO2 neutral kommune
  • Den vilde natur i Fredericia skal bevares og arealer med uberørt natur skal være konstant.
  • Der skal laves en ny trafikplan ”Grønnere på vej”, hvor cyklismen og den kollektive trafik får et boost og nye økonomiske kræfter.
  • Den grønne tænkning skal styrkes gennem udvikling af det grønne rum og arbejdet med ny og bæredygtig turisme.

Seks grønne guidelines som jeg og SF vil arbejde efter i det kommende byråd.

Giv naturen og miljøet en stemme, der kan og vil lave grøn politik. Stem SF på tirsdag.

Af: Lars Olesen, Byrådskandidat SF – Fredericia, Prinsessegade 62. 1. Tv