For tre uger siden deltog jeg i mit første byrådsmøde nogensinde. Jeg skrev til slut i min artikel, at jeg ville komme til det næste byrådsmøde, mest fordi jeg synes, at det var rigtig sjovt at være med. Så fik jeg også en invitation, hvor der stod noget med sandwich og kaffe. Endnu et plus.
Rundvisning ved Veksø. Godt 50 deltog. Foto: Frank Jensen, Fredericia Avisen.
Jeg tog derfor af sted for at se hvordan mit andet byrådsmøde ville være, samt smage på de sandwich, der var stillet i udsigt. Mødet skulle afholdes på Veksø, en anerkendt Fredericiavirksomhed, der ligger ude ved Taulov. Med i købet var en rundvisning, så man kunne se, hvad de nu går og laver derude til dagligt, herefter et byrådsmøde og til slut et borgerdialogmøde med fire workshops.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.
Det startede naturligvis med jeg kom fem minutter for sent, så jeg skulle skynde mig at indhente rundvisningen for ikke at gå glip af noget, nogle flinke folk pegede ivrigt i den retning, jeg skulle gå og det lykkes mig også at indhente gruppen på ca. 50 mennesker, der var kommet for at deltage i rundvisningen. Det lykkes mig, trods åndenød og højlydt pusten efter vejret, at undgå at overdøve produktionschefen Morten, der sammen med Kommunikations- og marketingschefen Louise havde fået til opgave at fortælle de fremmødte lidt om deres arbejdsplads.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.
Det foregik ved, at vi stod i en samlet gruppe med flere stop i den kæmpe store produktion, mens der levende blev fortalt om Veksø og hvad de egentligt producerer. Jeg kan godt sige, at de laver mange ting lige fra bænke til skraldespande og en hel masse andet. Der blev lyttet intenst og folk viste oprigtig interesse i at høre, hvad der blev fortalt.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.
Efter den velorganiserede og informative rundtur blev vi ført tilbage til start, hvor der var begyndt at komme flere folk ind af døren, der mødte godt og vel 125 op plus de fremmødte byrådspolitikere. Efter jeg fik forsynet mig med kaffe og en rigtig god chokoladekiks, gik jeg lidt rundt for at sludre med folk, inden byrådsmødet skulle starte.
Jeg stødte her på nogle fornuftige unge mennesker der var en del af ungebyrådet og var kommet for at deltage i dag. Jeg talte med Nike og Jonas, samt sagde hej til Nanna, der lige kom med til sidst. Jeg spurgte dem, hvorfor de var dukket op i dag.
Nike svarede, lidt nervøst, “Vi er kommet for at tale om, hvad de mente man kunne gøre for at forbedre uddannelsesmiljøet her i Fredericia”. Jonas fortalte: “Jeg har ikke været helt sikker på, hvad det hele i dag gik ud på, men jeg er kommet spørge ind til hvad byens retning på uddannelse er og give nogle relevante input til, hvad vi mener, man kunne gøre for at forbedre miljøet på uddannelsescentrene.”
Jeg spurgte så om de her tænkte på selve kvaliteten af undervisningen eller om det bare var fordi, det var røvkedeligt at være til undervisningen.
Foto: Frank Jensen, Fredericia Avisen.
Nu havde de talt sig varme og Jonas og Nike var enige om, at det ikke ligefrem er noget møg det hele, men at man sagtens kunne forbedre både kvaliteten af undervisningen, men at selve miljøet kunne gøres lidt sjovere og mere spændene, og at de havde en masse gode forslag. Nanna smilede og nikkede samtykkende til dette. Jeg håber politikerne tager dem alvorligt og lytter til dem, for sikke da en positiv og fornuftig indgangsvinkel til tingene. Jeg ser frem til at komme til det “cake bake-off, jeg blev inviteret til, hvor det er de unge mod de modne, læs gamle, dvs. ungebyrådet mod det valgte byråd.
Efter at have takket de unge mennesker for deres tid slentrede jeg videre for at snuse lidt til stemningen blandt borgere og folkevalgte samt de håbefulde kandidater fra forskellige partier, der også var kommet for at deltage, det var en fornøjelse. Folk sludrede, der blev talt om mange forskellige ting, drukket kaffe og spist flere chokoladekiks, det kunne ligeså godt have være Onkel Palles 50 års fødselsdag så uformelt og nede på jorden var det.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.
Den hyggelige stemning blev ikke afbrudt, trods det at Borgmesteren ringede ind til Byrådsmødet, dog forstummede snakken naturligvis så tingene kunne gå sin gang. Selve byrådsmødet og hele arrangementet i øvrigt, foregik i et kæmpe lokale stillet til rådighed af Veksø, det foregik stående for politikerne, mange af tilhørerne valgte også at stå op, trods det at der var stillet mange bænke op rundt omkring. Jacob Bjerregaard trådte op på hvad der mest af alt lignede en stor donut lavet af plastik og åbnede mødet, denne gang dog ikke med sang omstændighederne taget i betragtning, han bød velkommen til de mange fremmødte og forklarede, at der bare var et enkelt punkt på dagsordenen og gav herefter ordet til Christian Jørgensen.
Han fortalte om det der skulle vedtages og det vedtog byrådet så, hvorefter Borgmesteren igen fik ordet og sagde at det var hvad der var på programmet i selve byrådsmødet, det tog vel 10 minutter i alt inklusive velkomst og nu-er-mødet-slut-talen. Herefter fik Christian Jørgensen igen ordet. Han fortalte om, hvad der skulle ske på borgerdialogmødet, han forklarede, at der ville blive fire workshops med fire forskellige emner. Jeg har taget mig den frihed at forkorte emnerne ned til, sikkerhed mod terror samt Bysikkerhed, Uddannelsesmiljø, frivillighed og frivillige samt affald og genbrug.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.
De fremmødte byrådsmedlemmer samt borgere fordelte sig herefter rundt i de forskellige workshops og så skal jeg love for at snakken startede. Min intention i dag var at fange stemningen og interessen rundt omkring ved de forskellige borde, mere end at fortælle om alle de gode ting der blev drøftet. Jeg kan godt afsløre at alle deltog med stor iver og interesse og der blev talt og udvekslet ideer på kryds og tværs, både af politikere og borgere.
Jeg vil personligt mene det var en kæmpesucces og en meget positiv oplevelse for alle parter.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.
Efter knap en time med workshops var det tid til at runde af og afslutte dagens arrangement , ding ding blev der ringet med klokken og herefter blev af både Jacob Bjerregaard og Christian Jørgensen sagt stor tak de mange fremmødte. Jeg er ret sikker på, at jeg også hørte dem sige noget i retning af, at den måde at gøre det på, kunne de godt tænke sig at gøre igen, for normalt kommer der ikke så mange til byrådsmøderne. Efter et godt grin på den konto blev mødet officielt afsluttet og der blev trakteret med de lækreste sandwicher I kan forestille jer, samt sodavand ad libitum. Jeg valgte en roastbeefsandwich og en cola, hvorefter jeg efter at have spist min lækre sandwich,  gik lidt rundt igen for lige at høre hvad folk egentligt havde oplevet og hvad de havde fået ud af det.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.
Jeg talte med både politikere og borgere. Jeg fik kun positive tilbagemeldinger. Alle jeg talte med havde haft en god og positiv oplevelse. Jeg fik også fat på Kim, der er direktør for Veksø og spurgte ham, hvad han mente om arrangementet. “Jeg synes, at det er fantastisk at så mange har haft lyst til at bruge af deres dyrebare tid for at være sammen med os i dag”, sagde direktøren. Jeg fangede herefter Louise og Morten, der også fortalte mig, at de var rigtigt glade for at have fået mulighed for at vise deres arbejdsplads frem samt gæste byråd og borgere og de kaldte det en rigtig festdag. Jeg må give dem alle tre ret. Jeg takkede dem alle for muligheden til at se deres virksomhed og den store gæstfrihed de havde lagt for dagen.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.
Jeg fik også lige sludret med manden fra et par jeg havde set sidde på en af bænkene tidligere, jeg spurgte lidt indtil hvad han havde fået ud af det, han forklarede at han ved et tilfælde havde læst om det i avisen og de derfor var taget derud for at se hvad det var for noget, de har boet her i byen en 5-6 år fortalte han mig, han synes det havde været et godt møde og var glad for at være kommet.  Jeg fik spurgt lidt her og der og alle vegne og jeg mødte ikke en eneste der ikke havde haft en god oplevelse.
Jeg fik til sidst talt med Jacob Bjerregaard og Christian Jørgensen, der havde fundet tid til at stå og sludre sammen, og de gav begge udtryk for, at de mente det var en stor succes og de mente at byrådet bestemt skulle gøre noget tilsvarende igen.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.
Alt i alt en kæmpe tommel op fra mig, jeg mener, det er fantastisk, at vi har muligheden for at have et nærdemokrati, hvor man udover at inddrage de lokale virksomheder, så vi kan finde ud af, hvad der egentligt sker her i Fredericia erhvervsmæssigt, også få mulighed for direkte og personlig dialog med de folkevalgte, hands on og face to face. Det er ikke noget, du bare kan som det mest naturlige i verden i alle lande og steder. Det kræver i øvrigt alligevel sin mand eller kvinde at skulle stå direkte på mål, mens borgene har muligheden for at sparke straffe på de ting, der ligger dem på sinde, så ros til de folkevalgte og kandidaterne for at turde at stille sig til rådighed og bestemt lige så stor ros til alle de fremmødte, der virkelig interessere sig for, hvad der sker her i byen og har lyst til at bidrage med ideer og tanker og forslag samt deltog aktivt i dag.
Sidst men ikke mindst, stor tak til Veksø for at give os muligheden for at se deres virksomhed, og en kæmpe stor tak for mad, jeg nuppede også lige en med æg og rejer til turen hjem.
Jeg ønsker alle et godt valg og god vind. Jeg ser frem til en sober og iderig valgkamp, hvor I også bruger nogle af alle de gode tanker borgene kom med i dag og gør det bedste I kan for Fæstningsbyen.
Jeg er sgu stolt af at bo i Fredericia.
Jeg håber, at vi ses til næste møde.