Region Syddanmark har netop solgt regionsklinikken på Danmarksgade 11 til læge Mikkel Voss Kristensen. Mikkel Voss Kristensen planlægger et kompagniskab med tre andre unge læger, hvor de på sigt vil drive praksis i Fredericias nye sundhedshus.

Snart får patienterne, der er tilknyttet regionsklinikken på Danmarksgade 11 i Fredericia, igen en fast læge.

Mikkel Voss Kristensen, der lige nu er ved at færdiggøre sin uddannelse som speciallæge, har købt klinikken af Region Syddanmark med overtagelse pr. 1. marts 2018 og flytter samtidigt klinikken til Fredericia sundhedshus.

Lægeklinikken vil over de næste år blive udvidet til en stor klinik med minimum fire læger. De øvrige læger slutter sig til klinikken, efterhånden som de bliver færdige som speciallæger i almen medicin. De medarbejdere, der er i regionsklinikken følger med, så patienterne kommer til at møde kendte ansigter.

”Vi har arbejdet tæt sammen med Fredericia Kommune og PLO Fredericia om at finde løsninger på lægedækningsudfordringen her i Fredericia, og nu ser det ud til at lykkes. Det glæder mig, at fem læger i byen har åbent op for tilgang af patienter, og at der i det nye år åbner en lægeklinik på sundhedshuset med fire nye læger”, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

Mikkel Voss Kristensen er født og opvokset i Fredericia, hvor han også bor med sin familie. Mikkel er færdig med sin 5 årige speciallæge-uddannelse i almen medicin til marts. Han har desuden 10 års erfaring fra forskellige sygehusafdelinger.

” Som kommune får vi mange nye sundhedsopgaver i fremtiden, og her spiller almen praksis en vigtig rolle. Det er af afgørende betydning for borgernes tryghed, at der er læger i nærområdet, og at alle borgere både nu og i de kommende år kan få egen læge inden for kommunegrænsen. Investeringen i Fredericia Sundhedshus har været en vigtig brik i at kunne skabe et moderne sundhedshus, der tager udgangspunkt i borgernes behov, men også en brik i at tiltrække nye læger til byen”, siger velfærdsdirektør i Fredericia Kommune, Annemarie Zacho-Broe.

Med salget af regionsklinikken og udsigten til fire nye, unge praktiserende læger i Fredericia i løbet af de kommende år, ser lægedækningen i Fredericiaområdet ud til at komme helt på plads.

Patienter, der i dag er tilknyttet regionsklinikken på Danmarksgade 11, har fået brev om salget af klinikken og det kommende lægeskift.