Skattestyrelsens kontrol af tobaksvarer udløste regninger for knap 650 mio. kr. i 2021. Til sammenligning blev der i 2020 udsendt regninger for godt 50 mio. kr. Skatteministeren er tilfreds med resultatet af den styrkede kontrolindsats.

Skattestyrelsen har de senere år intensiveret kontrollen af tobaksvarer, og det kan aflæses i resultaterne, der slår rekord. Flere og mere effektive kontroller har således udløst regninger i 2021 for knap 600 mio. kr. mere end i 2020. Heraf har Skattestyrelsen i en enkeltstående sag udsendt en regning på hele 453 mio. kr. for manglende afgifter. Derudover har Skattestyrelsen i samarbejde med Toldstyrelsen og politiet i løbet af 2021 tilbageholdt flere store partier ulovligt indførte cigaretter.

– Vi ved, hvor sundhedsskadelige cigaretter og andre tobaksprodukter er for især børn og unge. Netop derfor har regeringen besluttet at forhøje tobaksafgifterne for at forebygge rygning. Resultatet af Skattestyrelsens kontrolindsats tyder desværre på, at nogle virksomheder forsøger at omgå reglerne. Heldigvis har den skærpede kontrolindsats vist sig at være et effektivt redskab til at forhindre snyd, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Skattestyrelsen har siden 2020 haft øget fokus på kontrol af cigaretter og anden røgtobak, herunder vandpibetobak. Indsatsen er styrket ved tilførsel af flere ressourcer, ligesom de enkelte kontroller er blevet mere effektiv de senere år.

I 2017 resulterede 40 pct. af Skattestyrelsens kontroller i en regning for ubetalte tobaksafgifter, mens tallet for 2021 var på næsten 75 pct. Det skyldes, at Skattestyrelsen er blevet langt bedre til på forhånd at udsøge de sager, hvor der er problemer.

– Det er glædeligt, at vi rammer rigtigt – men samtidig bekymrende, at så mange kontroller viser tegn på snyd. Som skatteminister vil jeg arbejde for, at den målrettede indsats på området fortsætter. Der skal svares korrekt afgift af varer, som befinder sig i danske butikker. Og vi skal sikre, at der hverken indsmugles tobak eller foregår ulovlig tobaksproduktion i Danmark, siger Jeppe Bruus.

Fakta
Med finansloven for 2020 blev der vedtaget højere tobaksafgifter. Pr. 1. april 2020 blev afgiften for en pakke cigaretter forhøjet, så prisen i gennemsnit stiger fra ca. 41 kr. til ca. 55 kr. Fra 1. januar 2022 er afgiften igen forhøjet, så gennemsnitsprisen for en pakke cigaretter i gennemsnit skulle udgøre omkring 60 kr.