Da koncernchefen for Familieafdelingen i forrige uge fik en række spørgsmål om den interne undersøgelse af Familieafdelingen i Fredericia Kommune, sendte hun en mail til byrådspolitikerne, hvor hun beklagede sig over politikernes beslutning fra 2020 om at undersøge afdelingen.

“Der er politisk iværksat undersøgelser af Familieafdelingen. Vores ledere og medarbejdere har været/er påvirket heraf og vil være det indtil udgangen af 22. Jeg håber på jeres politiske opbakning til, at området får ro – i værstefald frygter jeg, at endnu flere rådgivere og måske lederne ikke ønsker at arbejde under disse urimelige vilkår”.

Sådan skriver Kirsten Blæhr, der er gift med socialdemokraten Lars Ejby Pedersen, i en mail den 22. april 2021, som hun sendte til medlemmerne af udvalget der er ansvarlig for hendes embedsområde. Det skete efter, at hun var blevet kontaktet med spørgsmål om, hvorfor undersøgelsen af Familieafdelingen trækker i langdrag. Blæhrs åbenlyse utilfredshed med, at hendes afdeling undersøges, finder Inger Nielsen fra Dansk Folkeparti stærkt problematisk.

– Jeg blev noget overrasket og fortørnet over den mail, som en af forvaltningens koncernchefer har sendt til hele udvalget, borgmester, kommunaldirektør og kommunikationschef. Så det ville jeg spørge Kirsten Blæhr om den 28. april på vores udvalgsmøde, da mit parti er dem, der har rejst kravet om en undersøgelse af Familieafdelingen i 2020. Et enigt byråd, inklusiv Socialdemokraterne, har vedtaget den undersøgelse. Men jeg har kun fået undvigende svar fra Kirsten Blæhr, udtaler Inger Nielsen.

Vi har spurgt borgmester Steen Wrist (A), hvad han mener om, at en af kommunens embedschefer, beder om politisk opbakning i forbindelse med en afdækning af hendes område. Vi har også spurgt, om han som kommunens borgmester finder det i orden, at embedsfolk udtrykker utilfredshed med kommunalbestyrelsens politiske beslutninger, samt om han mener, det er god embedsførelse. Samtidig har vi spurgt om hans opfattelse er påvirket af, at Kirsten Blæhr er gift med kollegaen og partifællen, Lars Ejby Pedersen. Steen Wrist har ikke svaret på vores henvendelse.

Vi har også spurgt den konstituerede kommunaldirektør, Camilla Nowak, om de samme spørgsmål. Men hun er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse. I stedet for har Fredericia Kommunes kommunikationschef, Mie Spuur Simonsen, sendt et skriftligt svar, som er blevet udarbejdet af den netop tiltrådte koncerndirektør, Vibeke Kinch:

– I spørger til en intern mail i en kommunikation mellem forvaltningen og et politisk udvalg. Sådanne interne arbejdsgange evaluerer vi på internt. I spørger også til personalemæssige og private forhold for en koncernchef [det har vi ikke gjort, red], som vi som arbejdsplads har tavshedspligt omkring, og derfor ikke udtaler os om. Herunder, også spørgsmål om habilitet. I den sammenhæng, kan jeg generelt oplyse, at vi som forvaltning er løbende opmærksomme på habilitetsspørgsmål, og rådfører os med jurister og KL, når det er relevant, udtaler Vibeke Kinch.

Forvaltningen ønsker således ikke at tage stilling til koncernchef Kirsten Blæhrs email eller om man som forvaltning er påvirket af koncernchefens direkte adgang til Økonomiudvalget. Forrige år mødte koncernchefen også personligt op til et byrådsmøde, hvor hun forsøgte at blokerer en borgers adgang til byrådsmødet, hvilket iøvrigt skete med den dengang nysansatte Camillia Nowak ved siden af. Inger Nielsen finder hele den optræden upassende og uforenelig med hvervet som koncernchef. Samtidig pointerer hun hun at både borgmesteren, kommunaldirektøren og kommunikationschefen blev sat cc på den mail, som Kirsten Blæhr sendte den 22. april.

Også Pernelle Jensen (V) er medlem af Børne- og Skoleudvalget, og har modtaget den omtalte mail. Hun vil nu tage det op med kommunaldirektøren og de andre medlemmer af udvalget:

– Jeg synes dog også, at vi skal se på dette som udvalg og drøfte indholdet af mailen. Man skal huske på, at selve undersøgelsen af Familieafdelingen i Fredericia Kommune, blev vedtaget ved sidste budgetforlig efter, vi havde modtaget mange borgerhenvendelser på området. Derfor er min generelle holdning, at det er helt naturligt, at man undersøger noget, når borgerne henvender sig. Det må man forvente i en kommunal forvaltning, at politikerne kan bede om undersøgelser. Det er tidligere sket på flere områder, herunder Jobcentret, byggesagsområdet og en temperaturmåling af Folkeskolen.

Hun tilføjer at man også har bedt om en ekstern undersøgelse af området, og at det er omfattende. Hertil er et konsulentfirma tilkoblet. Også Tommy Rachlitz Nielsen fra Det Konservative Folkeparti er forundret over den mail, der er sendt fra Kirsten Blæhr til borgmesteren, kommunaldirektøren og udvalget. Han mener at det er underligt, når nu der er truffet en politisk beslutning for lang tid siden:

– Det er stærkt bekymrende, at man tilsyneladende fortsætter den her linje med lukkethed. Både borgmesteren og kommunaldirektøren undgår at tage stilling til det. Når politikerne har fundet det nødvendigt at undersøge Familieafdelingen, så er det jo ikke noget, man som embedsperson nødvendigvis skal opfatte negativt. Det kan jo være at undersøgelsen viser, at det er godt, som det er. Måske kan man også finde frem til nogle bedre arbejdsgange. Så jeg synes, at det er bekymrende, når man skriver på den måde som ansvarlig chef, siger Tommy Rachlitz Nielsen.

Det er endnu ikke lykkedes at få et indblik i hvorledes undersøgelsen af Familieafdelingen forløber i forhold til borgerinddragelsen, men Inger Nielsen fra Dansk Folkeparti forventer, at hun får nye oplysninger i juni måned, hvilket hun er blevet oplyst af kommunaldirektøren. Men med den indstilling der er til undersøgelsen fra koncernchefens side, er hun bekymret. Forvaltningen har tidligere oplyst, at de følger den plan, der er lagt og godkendt politisk.

Vi har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kirsten Blæhr.

5 1 stem
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
16 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

Poul Rand
Poul Rand
17:16 - 4. maj 2021 17:16

Det kan opfattes som om Kirsten Blæhr forsøger at skjule noget, er der ren mel i posen så få da undersøgt og frikendt afdelingen.

Somsak
Somsak
18:17 - 4. maj 2021 18:17

Findes der en kommune der ringere drevet og med mindre åbenhed ?, Den menige ansatte gør helt sikkert sit arbejde hverdag, men der er jo helt åbenlyst et ledelsesproblem og måske en del der lugter af nepotisme… Få nu ryddet ordentligt op, der må ny ledelse til og det skal ikke være nogen der er bonkammerater eller kommer med møgsager andre steder fra, hvor svært kan det være ? Skal det vente til EB får tid til at grave i det igen ?

Brian Magnussen
Brian Magnussen
18:22 - 4. maj 2021 18:22

Hmmm. Det her må undersøges.

Jens Jørn Pedersen
Jens Jørn Pedersen (@jensjoernpedersen)
18:26 - 4. maj 2021 18:26

Rigtig god artikel – tak!

Karen Møberg
Karen Møberg
20:15 - 4. maj 2021 20:15

Man bliver desværre ikke forundret over Familiechefens reaktion i forbindelse med undersøgelsen, for den er set tidligere i forbindelse med sagerne i afdelingen, og det har forplantet sig helt ned i hierarkiet, så man har kunnet mærke det, når sagsbehandlerne skulle afgøre sagerne. Familiechefen giver udtryk for, at sagsbehandlerne vil være påvirket helt ind i 2022, fordi afdelingen skal undersøges, det virker nærmest uhyggeligt, hvis det er kørt på den måde i afdelingen, er en undersøgelse af Familieafdelingen endnu mere nødvendig. Som bisidder har jeg undret mig over, at BØRNS VILKÅR aldrig var velkommen til møderne, og man måtte ikke udtale sig i forbindelse med møderne, hvilken lovgivningen ikke siger noget om. Aktindsigt har man aldrig fået til tiden, og alle akterne i mange sager nåede ikke frem til Ankestyrelsen i forbindelse med klager, hvorfor man skulle have indsigt i sagerne via Ankestyrelsen, så sagerne kunne blive fuldt belyst. Nogle gange er man blevet bekendt med interne papirer, som kan få enhver til at undre sig. Handleplaner er man ikke helt sikker på, de ved , hvad er. For 9 år siden, deltog jeg som bisidder i et møde sammen med en pensioneret kriminaldommer og en domsmand, som havde gennemgået 5 sager, der var afgjort i familieafdelingen, og deres gennemgang var ikke opløftende, hverken angår lovgivningen eller sagsbehandlingen. De bad derfor Borgmester Thomas Banke, Vibeke Kinch, Kirsten Blæhr, sagsbehandleren samt en familie om et møde. Det var ellers meningen, at de sidste fire familier skulle have været repræsenteret på samme måde, men det blev lukket af Thomas Banke og Vibeke Kinch, hvorved ingen kunne udtale sig, når de involverede personer ikke var til stede, altså Familieafdelingen. Derfor er man ikke forbavset over diverse direktørers og Borgmesters manglende svar på en henvendelse i dag.

Jens Jørn Pedersen
Jens Jørn Pedersen (@jensjoernpedersen)
21:42 - 4. maj 2021 21:42

Har Kirsten Blæhr lige underskrevet sin egen opsigelse?

Karen Møberg
Karen Møberg
22:09 - 4. maj 2021 22:09

Hun ville nok gerne gå på pension, som en fantastisk kvinde.

Jonna Kring
Jonna Kring
21:58 - 4. maj 2021 21:58

Skandalerne står i kø. Det er formentligt gået op for Kirsten Blæhr.
Familieafdelingens sagsbehandling er en skandale og grusomt og får følger for menneskeskæbner i generationer.
Hvorfor følger man i Fredericia Kommune ikke den gældende lovgivning?

Brian Steff Magnussen
Brian Steff Magnussen
11:13 - 5. maj 2021 11:13

Det må undersøges.

hans thomassen
hans thomassen
23:31 - 5. maj 2021 23:31

Hvorfor bliver den undersøgelse der er bestilt for over et halvt år siden ikke bare lavet, den er besluttet.
Det skyldes sikkert som alt muligt andet sikkert borgmestersagen.
Man taler om åbenhed, det her er da fuldstændig lukket, der er ingen der har lyst til at svare, det er ikke i orden.

Karen Møberg
Karen Møberg
07:47 - 6. maj 2021 07:47
Svar til  hans thomassen

Hvorfor tror du Vibeke Kinch er blevet genansat? Der skal lægges låg på alle møgsagerne i Familieafdelingen, for når der ikke blive svaret på spørgsmål fra de øverste i Kommunen, så forsvinder problemerne nok, og folk glemmer, at undersøgelsen har været planlagt, sådan har jeg kendt kommunen i 12 år som frivillig bisidder med lukkethed og arrogance.

Dagning
Dagning
11:16 - 6. maj 2021 11:16

Har man intet at skjule og gjort et ordentligt arbejde, er det intet problem at blive undersøgt.

Hasse
Hasse
15:46 - 10. maj 2021 15:46

Børneområdet svindler for millioner.
Dette gøres efter skemalagte metoder, der skaber falske børnesager.

Eksempelvis ved et parbrud.
Henvendelse fra den ene forældre, gør at de lokker den forældre til at lyve om den anden forældre.

Dette ødelægger børn og begge forældre.
Til udgifter for mange unødvendige kommunale udgifter.

Dette svindel lader forvaltningen, kommunens borger betalt for.

Derfor er de utrykke ved en undersøgelse.

Men finder de alt.
Er der store straffeansvar for mange i forvaltningen.

Dertil store økonomiske udgifter i erstatning til mange børn og forældre.

Karen Møberg
Karen Møberg
22:40 - 10. maj 2021 22:40
Svar til  Hasse

Det som her bliver beskrevet, kan jeg nikke genkendende til som frivillig bisidder, og hvis det var en enlig mor, så satte man børnene op mod hende, at det var moderen, som ikke forstod dem og dermed sygeliggjorde hende. Det passer jo også fint med, at Thomas Banke engang sagde til mig, at Familiechefen skaffede mange penge til Kommunen. Den første sag, jeg havde som bisidder, er der nu faldet dom i, hvor den unge får udbetalt 600.000, heraf skulle Fredericia Kommune have betalt 350.000, hvis den ikke var blevet forældet i kommunen, nu blev det i stedet advokaten. Der bør ryddes op NU, så de familier kan få oprejsning, som ikke har fået den lovgivningsmæssige hjælp. Der skal erstatninger på bordet til disse børn, der er svigtet.

Marianne K. Christensen
Marianne K. Christensen
20:07 - 10. maj 2021 20:07

Kirsten Blæhr forsøger tydeligvis at skjule familieafdelingens agenda, ved at forsøge at undergrave politikernes beslutning om en undersøgelse af afdelingen.
Det får alle klokker til at ringe og byrådsudvalget bør se på hendes habilitet – er hun egnet til at bestride jobbet? Hvad er det, hun prøver at skjule? Og sidst, men ikke mindst, bør undersøgelsen af afdelingen og dens arbejdsmetoder fremskyndes og offentliggøres. Dette burde gælde for alle landets kommuner, for det handler jo om børnenes tarv, ikke?
Hvis man stritter imod, når det undersøges, om børnenes tarv bliver taget i betragtning og man oven i købet er chef for afdelingen, vil jeg vove den påstand, at man er ligeglad med børnenes tarv. Så er det noget andet der kommer i første række efter hendes mening.
Vi kan ikke have den slags mennesker til at have ansvaret for vores anbragte børn og unge – det er ikke bare en falliterklæring, det er også et kæmpe vink med en vognstang fra systemet til børn, unge og forældre om, at de er ligeglade med deres ansvar – at de er mere interesserede i penge og gaver, end børnene, som ER deres ansvar.

Lykke Larsen
Lykke Larsen
20:02 - 15. maj 2021 20:02

Sådan er det jo også i Helsingør kommune børn og unge rodgivening /udvalg faglige leder center chef andbringels område er en stor børnessægt / handel på bekostning af uskyldige børns bekostning. ⚖️