Den nye busterminal i Mazantigade i Kolding når ikke at blive helt færdig, når terminalen og det nye bybusnet skal indvies på søndag. Flere uforudsete ting har forsinket anlægsarbejdet, så de sidste elementer nu først vil være på plads 10. juli.

”Vi tager busterminalen i brug på søndag, men det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke når helt i mål med flere af de nye faciliteter, som vil give buskørslen i Kolding et løft,” siger områdechef Martin Sejersgaard-Jacobsen fra Kolding Kommune.

Med den nye busterminal får bybusser samt lokale og regionale busser et fælles samlingspunkt, og da busterminalen ligger lige op ad Kolding Banegård, bliver det også nemmere for passagererne at kombinere bybus, rutebil og tog. Samtidig kan både passagerer og chauffører se frem til bedre faciliteter. Passagererne får bl.a. venterum, offentligt toilet og overdækket cykelparkering, mens den nye chaufførpavillon vil indeholde opholdsrum, garderobe og toilet til chaufførerne.

Chaufførpavillonen bliver sat op i denne uge, men ikke tilkoblet el, vand og kloak. Venterummet til passagerer vil sammen med offentligt toilet og overdækket cykelparkering være klar 10. juli. I mellemtiden henvises passagererne til perronerne, hvor der er læskærme og bænke, mens kommunen har lejet stueetagen i Mazantigade 5 til midlertidigt opholdsrum for chaufførerne.

”Tidsplanen for opførelsen af den nye busterminal har været stram, så vi har godt vidst, at der var en risiko for, at projektet ikke ville være helt færdigt til indvielsen. Den forsinkelse, som vi nu må konstatere, skyldes bl.a., at gravearbejdet til nye kloakledninger og store brønde har givet uforudsete udfordringer med grundvandet, ligesom der blev fundet to ret store olietanke på arealet, som først skulle undersøges og fjernes,” forklarer Martin Sejersgaard-Jacobsen.

Busterminal og nyt bybusnet indvies søndag kl. 10 i Mazantigade. Detaljeret program kan ses på www.kolding.dk/nytbybusnet.