38-årige Kirstine Holst stiller op for De Konservative i Fredericia. Hun er glad for at være ny i politik og hylder amatørpolitikerne, fordi hun tror, at de styrker demokratiet. Hun ønsker mere debat i Fredericia, større indsigt i de politiske sværdslag og en whistleblowerordning, alt sammen for at styrke demokratiet.

Kirstine Holst er uddannet i historie og journalistik på Syddansk Universitet, en uddannelseskombination, hvor samfund, historie og politik fylder pensum. Hun er bosat i digterkvarteret sammen med sin mand og deres tre børn. I familien finder vi også hund og to katte. På børnenes fritidskalender står der ofte spejder, når ikke hjemmet er åbnet op for børnenes kammerater. ”Her er et rend af unger og overnattende”, griner Kirstine og tager plads i redaktionens mødelokale.

Hun har været ansat som journalist og kommunikationsrådgiver ved De Danske Svineproducenter, et arbejde, hvor hun både var skrivende journalist, men også rådgiver i public affairs. Hun har også skrevet lidt for Fredericia Dagblad og Elbobladet, samt arbejdet som freelancer. I lidt mere nationale kredse, er hun kendt som en stærk offentlig debattør med bidrag i både dagblade og radio. På programmet er ofte nytænkende og anderledes ideer, der sætter spørgsmålstegn, hvor andre hopper fra, og så kombinerer hun både holdninger og følelser, når hun debatterer.

Første spørgsmål til kandidaten tager udgangspunkt i springet fra journalist til politiker.

”Politik og journalistik ligger meget tæt op ad hinanden. Som journalist fik jeg indsigt i nogle verdener, som mange ikke gør, og det kan ikke undgåes, at man ikke danner sig en mening, om det man ser og oplever, men man formidler det naturligvis så præcist som muligt. Som kommunikationsrådgiver var jeg med til skabe politik og ændre politik for interesseorganisationer”, fortæller Kirstine og fortsætter:

”Det med at være politiker har jeg altid vidst, at jeg skulle være, men jeg skulle finde det rigtige tidspunkt. Jeg ved godt, at det kan lukke nogle døre for mig. Det handler om pressens objektivitet, tænker mange. Jeg vil måske blive skudt i skoene, at jeg har en politisk bias, når jeg skriver, særligt i lokaljournalistikken.”

Hvorfor?

”Det er fordi, der er en opfattelse af, at pressen skal være objektiv. Personligt tror jeg, at der stadig er en partipresse, men vi kalder det noget andet. Jeg er aktivist som menneske, og jeg kan have forskellige hatte på som journalist. Som journalist vil jeg gerne ændre noget ved at sætte lys på det. Når en journalist stiller spørgsmål, gør hun det med de briller, hun har på – og så bliver noget af din egen subjektivitet blandet ind.

Jeg valgte at stille op til kommunalvalget, fordi jeg har en holdning til et system. Derfor ville jeg om på den anden side af bordet. Jeg vil være politiker. Når et system bliver for magtfuldkomment, er der brug for nyt blod. Jeg har også fulgt med lokalpressen, der har været sager, hvor systemet har lukket sig om sig selv. Det er blandt andet derfor, at jeg vil være med om bordet og derfor skal vi indføre nogle ventiler, som f.eks. en whistleblowerordning.”

”Det er tiltrængt, at der bliver luftet ud i et byråd. Jeg er amatørpolitikker, og det er for mig vigtigt at være det. Politikere må aldrig blive små embedsmænd. De skal føre det levende liv ind i beslutningsprocesserne.”

Er der for mange professionelle politikere?

”Politik er i nogle sammenhænge blevet levebrødspolitik. Ja, nogle nærmest uddanner sig til at være politiker. For mig er det vigtigt, at der kommer nyt blod ind løbende og at de mennesker, der vælges, afspejler samfundet.”

Der var en stor udskiftning i Fredericia ved sidste valg?

”Ja, der kom mange nye kræfter ind og det er godt. For mig er det vigtigt, at byrådet er repræsentativt i alder, køn, beskæftigelse. Hvis folk skal stemme på mig, så skal de se mig som et stykke kritisk værktøj. Jeg har nogle mærkesager med børn og unge, samt på socialområdet, men det jeg er bedst til, er at være kritisk og sætte mig ind i kompliceret stof. Jeg har en høj retfærdighedsands. Og den kan jeg bidrage med i min rolle som borgernes repræsentant i systemet. Mere åbenhed og gennemsigthed i den offentlige forvaltning er eneste vej frem. ”

Mere offentlig debat

De seneste fire år har der været et godt samarbejdsklima blandt Fredericias politikere, og det er Kirstine Holst glad for, men hun kunne godt tænke sig at selve den politiske proces blev mere åben.

”Jeg synes, at der er et fravær af offentlig debat. Det er ubehageligt, at der er så stille. Det er et demokratisk problem, for man skal altså lufte de politiske sværdslag offentligt. Selv i valgkampen er der stille. Jeg er ikke bange for at sige min mening og stille kritiske spørgsmål. Jeg kan ikke være gode venner med alle, men jeg kan udføre mit hverv som politiker. Samarbejde er godt – det er rigtig godt, men der har været for meget stilhed de sidste fire år. Jeg savner noget vind. Borgerne fortjener simpelthen et større indblik i sværdslagene”, slutter den konservative kandidat i denne udgave af 60 minutter med kandidaten.