Uddannelsesudvalget i Fredericia Byråd har fået en orientering om status om de to ingeniøruddannelser, som der søges om i samarbejde med UCL og Fredericia Maskinmesterskole. De to uddannelser har arbejdstitlerne “indeklima og bæredygtigt installationsdesign” og “pålideligt og cirkulært design”.

Et bredt flertal i Folketinget blev i marts enige om, hvordan udflytningsaftalen ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’ fra juni 2021 skal implementeres. Aftalepartierne er enige om at tildele i alt 41 nye uddannelsesinitiativer landet over ekstra etableringsmidler – herunder 9 mio. kr. til etablering af en ny maskiningeniøruddannelse i Fredericia.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL) og Fredericia Maskinmesterskole (FMS) har forpligtet hinanden på at udbyde uddannelsen, og siden 2021 har parterne undersøgt aftagerinteresser, arbejdsmarkedsbehov og beskrevet en mulig uddannelsesprofil på professionsbachelorniveau (3½ år) med en særlig praktisk og erhvervsrettet karakter.

Parternes arbejde har resulteret i, at der søges om prækvalifikation til to forskellige ingeniøruddannelser, som i øjeblikket har arbejdstitlerne: ”Indeklima og bæredygtigt installationsdesign” og ”Pålideligt og cirkulært design”. I forbindelse med prækvalifikationsansøgningen bliver titlerne tilpasset, sådan at de appellerer til de unge og til virksomhederne.

– Det er en vigtig uddannelse, fordi den dækker et behov inden for noget af det, der er efterspørgsel på. UCL har ansøgt om den, men også den nye ingeniøruddannelse, som har en ny arbejdstitel. Det er godt for vores udvikling på uddannelsesområdet, da det løfter os som uddannelsesby, da vi ansøger om to. Det er godt for vores lokale erhvervsliv. Jeg er glad for det samarbejde vi har haft omkring det. Vi sender en ansøgning og får svar senere på efteråret, siger formand for Uddannelsesudvalget, Pernelle Jensen (V), og glæder sig over samarbejde mellem UCL, Fredericia Maskinmesterskole og Business Fredericia.

– Noget af det gode ved det er, at virksomhederne bakker op om det. Det løfter de studerende, og så er der tale om to uddannelser, som der er brug for her i området, slutter Pernelle Jensen.