Onsdag den 11. maj var der samtalesalon i ADP Loungen i Fredericia Idrætscentret, hvor temaet var vision 2032, som Fredericia Byråd skal lave. De ville have inputs fra foreningslivet, herunder idrætten og kulturen.

Borgmester Steen Wrist bød velkommen og talte om vigtigheden af, at borgerne i byen får et ejerskab af den kommende vision.

– Vi vil have en vision, der rækker ti år frem, og der er det vigtigt med et ejerskab fra borgerne. Det var et bredt borgermøde i mandags (sidste uge red.), og tidligere har vi haft Ungebyrådet inde for at høre om deres ideer og visioner. I dag er det jer frivillige, bestyrelser, og nævn. Det er også vigtigt at få jer i tale. Derfor er vi glade for, at så mange tog invitationen til sig og dukker op, sagde Steen Wrist og fortsatte:

– Hvorfor skal vi lave en vision? Vi har ikke nogen. I starten af 00erne havde man en vision, som man grinte af. Den gik på tre ben. De ville transformere midtbyen fra tung industri til det, man ser i dag. Vi ser en mangfoldig by vokse op i form af Kanalbyen. De ville også købe dyr, god landbrugsjord og lave erhvervsudvikling. Der kommer netto flere 100 arbejdspladser hvert år på den konto. De ville være musicalby. Nu er vi på vej til at blive det anden gang. Hvad skal vi så nu? Det kunne byrådet selv finde ud af i et hjørne. Det er kun 21 mennesker. Vi tror meget mere på, at den vision vi skal lave, skal vi lave sammen. Derfor er det afgørende, at mange byder ind. 

Emner blev bragt på banen

De omkring 80 deltagere sad fordelt ude ved borde, hvor der ved de fleste af bordene sad et byrådsmedlem og lyttede. Derudover sad der en referent, som noterede alle ideer ned. Efter hvert emne var der en form for opsamling, hvor bordene bød ind med, hvad de havde talt om.

– Jeg vil gerne have et digitalt dannelsescenter for ældre og yngre mennesker, hvor vi gør op med den kæmpe kløft, der er med digitalforståelse. Vi er et af de dårligste lande til det. Det er et kæmpe område. Jeg arbejder med gaming, det er en del af det at dannes igennem det digitale. Der er mange flere ting i det. Ældre har svært ved at benytte sig af de værktøjer, man skal benytte sig af. Ældre mennesker kunne trækkes til ved at lære deres børnebørns univers at kende. Børn bruger i gennemsnit 4-6 timer digitalt. Ved de hvilket univers de er i?, sagde Peter Bech, der blandt andet har med esport at gøre til dagligt.

Peter Bech fra Fredericia Esport sammen med Socialdemokratiets Bente Ankersen. (Foto: AVISEN)

En anden deltager efterspurgte en bedre koordinering, når en forening vil noget.

– Indgangsvinklen til kommunen hvor vi har et sprøgsmål til bygge og anlæg. Hvem skal vi tale med? En person der har den ene opgave at være blæksprutte på det punkt i forhold itl foreningslivet. Vi sidder i Erritsø og har langt til kommunen, sagde en af deltagerne.

Ude ved borderne gik snakken på, at Fredericia har gode faciliteter, men en nævnte dog, at man skal blive bedre til at brande eksempelvis MesseC, som man kan tiltrække flere spændende ting til, 

– Fredericia skal være et sted, man kender ude i landet – vi har allerede meget af det, lød et budskaberne.

Et af de aktuelle emner i Fredericia er et Fæstningscenter. Det ønskede mange af de fremmødte bliver en realitet, og i den henseende kom der også forslag om at koble Kringsminde på for at skabe en helhedsorienteret oplevelse omkring tre årskrigen.

Snakken gik, og der kommer mange emner på bordet. Blandt andet bød formanden i Fredericia Idrætsråd, Tony Brazil, ind med budskab:

Fredericia lige i hjertet. Både i forhold til, at vi synes, vi skal være familiens hovedstad, men også i forhold til logistik og transport ligger vi lige i hjertet af Danmark. Flere ting kan komme ind i det, sagde han.

Politikerne samlede op på mødet

Sluttelig var det tid til, at politikerne evaluerede på dagen. Det startede med Peder Tind (V), der mente, at Fredericia har meget at byde på.

– Jeg tager med mig, at der er god energi og et perspektiv for en spændende vision. Vi skal holde fast i fortællingen om, hvad vi kan og ikke kan. Alt det med at kigge ud og det vi sammenligner os med, og det vi gerne vil have skal fjernes. Vi skal tage alt det med, vi kan og er gode til. Jeg er en stolt fredericianer, når jeg ser, hvad vi kan og har. Det handler om at koge det ned til noget, der definerer os som fredericianer, sagde Tind.

Kirsten Hassing fra Det Konservative Folkeparti fik nye indspark, og blev klogere på emner, som hun ikke havde tænkt over selv.

– Jeg er bleve beriget af snakken her. Nogle overskrifter vi har talt om er mod og mangfoldighed, vi skal have mod til at tale mere sammen om tilbud og fortælle om det vidt og bredt, fordi vi har et hav af muligheder i Fredericia. Det er vigig at repræsentere mangfoldighed og det skal vi dyrke meget, og så har jeg fået øjnene op for speedway, så jeg synes det er interessant at komme herfra med ny viden og få øjnene op for et potentiale, sagde Hassing.

Palle Dahl havde lyttelapperne slået ud. (Foto: AVISEN)

Dansk Folkepartis Palle Dahl havde fokus på ældreområdet.

– Vi talte om, hvad vi er gode til og hvad vi mangler. Vi har svigtet de unge og de ældre, og der er plads til forbedringer. Der er en kæmpe opgave, da vi ikke må tabe nogen på gulvet. Fredericia er byen for alle, både for de unge og ældre, sagde Dahl.

Connie Maybrith Jørgensen fra SF talte bland andet om ensomhed, der kan afhjælpes af foreningslivet.

– Jeg hæftede mig ved det nære og gode liv. Vi skal ikke have travlt med, hvad andre måler sig med. Vi skal have fokus på, at alle generationer trives og hjælper hinanden. Perspektivet i at have et godt foreningsliv, der kan gavne ensomhed. Det er vigtig, at vi bevarer fokus på naturen og skaber mødesteder, også i naturen, lød Jørgensens besked til de fremmødte.

Slutteligt rundede Steen Wrist af. Han fortalte om, at flere ved et bord, han sad ved, fik øjnene op for nogen, der kunne hjælpe hinanden på kryds og tværs.

– En fra Kringsminde fortalte om fællesskabet, og der sad tilfældigvis en, der har med unge at gøre ved bordet også. De talte om, at de unge kan komme derud på tur. Vi skal sætte lys på. At vi samlet set kan skabe rammen for et godt liv, hvis vir får det hele talt sammen, sagde borgmesteren.

Godt med borgerindragelse

Ib Østergaard (tv) var blandt de fremmødte. (Foto: AVISEN)

En af de fremmødte var Ib Østergaard, der i mange år har været engageret i Fredericia Fag og Firmaidrætsforbund, og blandt andet i det regi arrangerer Ladies Mud Race.

– Jeg deltog, fordi vi er ret dårlige til at fortælle om det vi har, sagde han efter arrangementet og pegede på, at man ikke er god nok til at fortælle om det Fredericia kan:

– Jeg synes, at det er godt man vil skabe perspektiver med idrætten og kulturen. Vi har så mange gode tilbud, men vi er ikke gode nok til at tale om dem.

Visionen skal række ti år ud i fremtiden, og Ib Østergaard mener derfor, at det er godt borgerne inddrages.

– Det er en god ting, alene kan vi meget, sammen kan vi endnu mere. Den dag der laves en konstruktion, skal politikerne sætte en streg i sandet, men de har fået inputs fra os, forklarede han.