Folketingets partier er enige om en hjælpepakke på 27 millioner kroner, som bl.a. skal sikrer hjælp til mennesker i hjemløshed og de mest sårbare familier under de forlængede coronarestriktioner. Pengene skal bl.a. give mulighed for hotelværelser til hjemløse samt afhjælpe ensomhed blandt borgere med handicap, der har været isoleret under coronapandemien.

Mange udsatte og mennesker med særlige behov har været under stort pres under coronakrisen. Med de forlængede restriktioner er der behov for fortsat at holde hånden under socialområdets udsatte målgrupper. Alle Folketingets partier på nær Nye Borgerlige afsætter derfor nu 27 millioner kroner i en hjælpepakke til socialområdet.

Pengene gives direkte til organisationer, som arbejder med de forskellige målgrupper. Formålet er at støtte mennesker, som på grund af bl.a. forsamlingsloftet og besøgsrestriktioner er særligt hårdt ramt i deres hverdag.

På voksenområdet afsættes 8,5 millioner til at sikre overnatning, forplejning og et sted at være i dagtimerne til hjemløse og andre udsatte mennesker.

På børne- og ungeområdet afsættes der 11 mio. kr. til indsatser for udsatte børn og unge og sårbare familier. Organisationerne kan anvende midlerne til at omlægge deres eksisterende aktiviteter til, at de kan foregå digitalt eller i mindre grupper. Midlerne kan også anvendes til opsøgende aktiviteter, som kan få isolerede børn og unge med i de fællesskaber, som de ofte savner for tiden.

Social- og ældreminister Astrid Krag håber, at hjælpepakken kommer til at lette presset på mennesker, som for tiden har det svært:

“Der er lys forude, og vaccinationsindsatsen er i gang. Men vi går fortsat en svær tid i møde. De skærpede restriktioner er nødvendige for at forhindre smittestigning, men vi skal samtidig hjælpe de mennesker, der lever med ensomhed og usikkerhed som en del af hverdagen. Hjemløse skal stadig have tag over hovedet og adgang til fællesskaber på værestederne. Sårbare familier og udsatte børn skal have den hjælp, de har behov for. Den ensomhed og isolation, der har ramt mange mennesker med handicap, skal brydes.”

Camilla Fabricius, socialordfører for Socialdemokratiet, siger:

“Hvordan bliver et menneske hjemme, uden et hjem? Og hvordan begrænser et menneske social kontakt, hvis personen i forvejen er helt alene? Socialdemokratiet er glade for at vi med denne pakke afhjælper nogle af de konsekvenser, som bekæmpelsen af Covid-19 har for dem, der mangler mest i vores velfærdssamfund, ved både at sikre husly og socialt samvær for hjemløse, psykisk syge og mennesker med handicap.”

Marie Bjerre, socialordfører for Venstre, siger:

“Mange udsatte og mennesker med handicap er ekstra hårdt ramt af den restriktive nedlukning af samfundet. Vi ser desværre stigende problemer med ensomhed og mistrivsel blandt børn og voksne, som mærker konsekvenserne af nedlukningen endnu mere end mange af os andre. Eksempelvis på grund af isolation. Derfor mener Venstre, at vi har en særlig forpligtelse til at hjælpe. Vi skal gøre vores til, at udsatte børn og voksne og mennesker med handicap får hjælp til at være med i fællesskaber, som de savner så meget. Vi mener, det er rigtigt, at puljen gives til civilsamfundsorganisationer, der løftet et stort ansvar. Det ærgrer os dog, at den hjælpende hånd først kommer så lang tid efter indførelsen af de indgribende restriktioner.”

Karina Adsbøl, socialordfører for Dansk Folkeparti, siger:

“Det har altid været en mærkesag for Dansk Folkeparti at bekæmpe ensomhed for de mest sårbare og udsatte grupper i samfundet. Det er en rigtig svær tid for mange. Covid-19 har været i Danmark i snart et år, og jeg kender til mange, der har været og er udfordret pga isolation og ensomhed. Med aftalen hjælper vi en masse danskere, som har hårdt brug for sociale fællesskaber for at deres tilværelse kan fungere. Det gælder både hjemløse, sårbare børn og unge, samt mennesker med handicap.”

Pernille Skipper, socialordfører for Enhedslisten, siger:

“Coronaen er fremkaldervæske på uligheden i vores samfund. De, der i forvejen har meget lidt eller har det svært, bliver ekstra udfordret, når samfundet lukker ned, og smitten skal begrænses. Og rigtig mange sårbare børn og unge får det endnu værre nu. Vi skylder en ekstra hånd, de mest udsatte i samfundet, og vi skal sørge for, at der er voksne til at hjælpe børn og deres familier, også selvom skolen og fritidsordningen er lukket.”

Henrik Vinther Olesen, socialordfører for Radikale Venstre, siger:

“Den aktuelle krise rammer de udsatte og svageste allerhårdest, og den aktuelle hjælpepakken er derfor en hjælpende hånd til en seng, en hjælpende hånd og omsorg i en svær tid. I den forbindelse er det samtidig værd at anerkende de frivillige organisationer i civilsamfundet, som løfter en kæmpe opgave tæt på de allermest udsatte.”

Trine Torp, socialordfører for SF, siger:

“Restriktioner og nedlukning rammer den mentale sundhed hårdt. Derfor er jeg glad for, at vi finder penge til Psykiatrifonden og Angstforeningen, så de kan hjælpe med at undgå en pandemi af depression, angst og anden psykisk lidelse. Samtidig er det vigtigt, at akutpakken styrker indsatsen for mennesker i hjemløshed. Særligt i København har hjemløse været hårdt ramt af smitte, og der er brug for bedre muligheder for at inddæmme smitteudbrud.”

Brigitte Klintskov Jerkel, socialordfører for Konservative, siger:

“Mange udsatte børn og unge, hjemløse og mennesker med handicap har været under et stort pres under coronakrisen og senest med de forlængede restriktioner. Derfor glæder det mig, at vi med aftalen blandt andet kan sikre overnatning til hjemløse og hjælp til udsatte børn og unge, hvor midlerne kan anvendes til opsøgende aktiviteter, som kan få isolerede og ensomme børn og unge med i de fællesskaber, som de savner så meget for tiden. Samtidig er det vigtigt, at vi med aftale kan bryde den ensomhed og isolation, der også har ramt mange mennesker med handicap.”

Torsten Gejl, socialordfører for Alternativet, siger

“Lige nu er samfundet delvist lukket ned, og det tærer yderligere på dem, som gennem snart et år har savnet fællesskaber og en mere normal hverdag. Alternativet er glad for at stå bag en hjælpepakke, som bliver en håndsrækning til udsatte og ensomme mennesker.”

Socialt udsatte i København har senest været særligt udfordrede på grund af et større lokalt smitteudbrud og øget pres på kapaciteten. Derfor sikrer aftalen ud over pengene til landsdækkende organisationer 2,5 millioner kroner til indsatser, der skal inddæmme smitten og hjælpe hjemløse og udsatte i København.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer