Playful Learning-programmet på landets pædagog- og læreruddannelser er inspirationskilde for The Royal Foundation Centre for Early Childhood, der gerne vil lære mere om legens betydning for børns udvikling og trivsel

Det er ikke ligefrem hver dag, at der kommer royalt besøg på landets professionshøjskoler. Og da slet ikke fra udlandet. Derfor var det en række stolte pædagogstuderende og undervisere på Københavns Professionshøjskole, der tirsdag den 22. februar bød Hertuginde Catherine af Cambridge indenfor i PlayLab på Campus Carlsberg.

Hertuginden var på besøg for at lære mere om Playful Learning-programmet og den særlige danske dagtilbudstradition. Besøget skulle inspirere til etableringen af nye initiativer på The Royal Foundations Centre for EarlyChildhood i England og fandt sted på Københavns Professionshøjskole, der samarbejder med landets øvrige professionshøjskoler og LEGO Fonden om Playful Learning-programmet.

– Vi er meget stolte over, at Hertuginden netop vælger pædagoguddannelsen og vores PlayLab her på Københavns Professionshøjskole til at lære mere om den særlige danske pædagogiske tradition, som er så anerkendt over hele verden. I danske dagtilbud er vi optaget af at skabe inkluderende børnefællesskaber, anerkende legen som havende værdi i sig selv og arbejde ud fra et bredt læringsbegreb. Men lige så vigtigt er det, at måden vi underviser på også praktiserer legen og ikke kun teoretiserer om den. Og den pointe var Hertuginden meget optaget af, siger dekan Annegrete Juul fra det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet ved Københavns Professionshøjskole, der tirsdag modtog hertuginden på campus.

Hertuginden var med til at lancere The Royal Foundation Centre for EarlyChildhood i 2021, der fokuserer på at skabe en gladere og sundere verden for de yngste børn. Derfor var Hertuginden taget på inspirationstur i Danmark, hvor der også blev tid til besøg hos den danske kongefamilie og ikke mindst kronprinsesse Mary, der ligesom Hertuginden er særligt optaget af trivsel og mental sundhed hos børn og unge.

På besøget i PlayLab fik Hertuginden indblik i, hvordan Playful Learning har etableret et nationalt udviklingsprogram, der arbejder med pædagogisk udvikling baseret på legens kvaliteter. Programmet er baseret på professionshøjskolesektoren og LEGO Fondens samarbejde og på en fælles vision om at styrke børns kreative, eksperimenterende og legende tilgang til verden og deres livslange lyst til at lære.

Under besøget i PlayLab på Københavns Professionshøjskoles Campus Carlsberg deltog Hertuginden også i selve undervisningen sammen med de pædagogstuderende. Lektor Mikkel Høgsbro fra pædagoguddannelsen, der ligeledes er en del af Playful Learning, havde tilrettelagt en undervisningsaktivitet, som hedder ’Utopiske institutioner’.

– Vores pædagogstuderende fik til opgave at bygge deres bud på en drømmeinstitution. Det kræver, at de både trækker på deres faglige viden og deres erfaringer fra praktikforløb – og samtidig tør at slippe fantasien løs. Formålet med øvelsen er både at sætte fokus på legens betydning for børns udvikling og trivsel og at styrke de studerendes professionelle lege- og handlekompetencer, forklarer Mikkel Høgsbro, der oplevede den britiske hertuginde, som meget engageret i undervisningen.

Under besøget holdt Helle Marie Skovbjerg, forskningsleder i Playful Learning-programmet og professor i leg, samt Programchef Tobias Heiberg, et oplæg for Hertuginden om bl.a. legens betydning for børns socio-emotionelle kompetencer. Hertuginden fik ligeledes mulighed for at tale med flere af de pædagogstuderende på Københavns Professionshøjskole.