I dag nåede paneldebatkaravanen Herslev Forsamlingshus. I panelet sad Søren Seidelin (I), Karsten Byrgesen (O), Holger Nielsen (Æ), Christian Jørgensen (V), Jacob Bjerregaard (A), og Søren Haastrup (Å) . Der var dækket op med kaffe, the, vand og småkager.

Af alle de vælgermøder, der har været til dato, var dette det mest intime. Dagens panel sad klods op ad de godt 35 borgere fra Herslev, der var mødt op til det lokale vælgermøde. Christian Jørgensen fra Venstre var første mand på banen, og han kvitterede for tilliden og samarbejdet de sidste fire år, dog med det in mente, at han håbede, at byrådet ville vinde fodboldkampen mod Herslev næste gang. Herefter viste han sin valgfilm og fik aftenens første applaus.

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.

Turen gik videre til dagens paneldebatdebutant Søren Seidelin fra Liberal Alliance. Maskinmesteren gik muntert til debatten, og fortalte om drømme og tanker. Han ønskede blandt andet, at erhvervslivet havde et direkte talerør ind i kommunen, og synes ikke, at Fredericia Kommune var attraktive og gode nok til at tiltrække virksomheder.

Karsten Byrgesen fra Dansk Folkeparti havde besøgt børnehaven i Herslev, og heraf fået et godt indtryk af udviklingen i Herslev de sidste fire år. “Det går godt i Fredericia, og vi er faktisk i vækst. Men det kan altid gå bedre. Der er mange måder at gøre tingene på. Jeg synes, at der skal gives ro til jeres børnehave, så man ikke skræmmer kommende borgere væk med tanken om, at den lukker. Vi vil arbejde for, at den bliver”, sagde Byrgesen blandt andet.

Jacob Bjerregaard fra Socialdemokratiet takkede også for fire gode år, et godt samarbejde og måtte også knytte et en kommentar til fodboldnederlaget – ved næste kamp, ville han udskifte målmandspositionen med Christians bror, fodboldmålmand Henrik Jørgensen. Derudover var Jacob Bjerregaard glad for udviklingen i lokalområdet, hvor han tog udgangspunkt i Sct. Hansaften 2013, da dialogen startede mellem ham og borgerne i Herslev.

“Vi fik solgt skolen til gode kræfter, så den nu blomstrer igen, det er godt nok ældre børn (flere pensionister), der er flyttet ind, men de gør det godt. Børnehaven kører godt, og er som institution med til at skabe liv omkring den gamle skole. Også løsningen ved Knudsens Gård er kommet efter en god dialog med jer. Det viser også, hvor langt vi er nået med et samarbejdende byråd, og en god dialog”, sagde Borgmester Jacob Bjerregaard som en del af sine tre minutter.

Søren Haastrup fra Alternativet fik ordet, og slog hurtigt fast, at han var kommet for at lytte og blive klogere, så han ville ikke holde en lang introtale. “Men jeg ønsker større tryghed omkring institutionerne, bedre tryghed i transporten – hvis I mangler en cykelsti, så skal I have den, skolebusser også. Og så går vi også til valg på, at hvis 40 procent af jer ønsker et emne rejst i byrådet, og laver en underskriftsindsamling, så skal byrådet tage emnet op”.

Holger Nielsen fra Miljø- og Velfærdslisten ønskede mere grøn energi inden 2030, mindre kontrol af offentlige ansatte, klassekoefficienten ned, lys på de mørke stier og en bedre busdrift.

Herefter havde kandidaterne mulighed for en lille replik. Den blev benyttet til at kommentere på de indledende ord. Christian Jørgensen og Jacob Bjerregaard slog fast, virksomhederne er glade for Fredericia, og netop derfor har Fredericia kunnet tiltrække store virksomheder som GOOGLE, PFA mfl. Byrgesen fortsatte: “Ja, det går godt i Fredericia. Der er blevet solgt jord og der er penge i kommunekassen. Jeg ved også, at der er afsat 750.000 i budgettet til landsbysamfundene i Fredericia. Jeg foreslår, at I søger nogle af de penge, så I får en flot og informativ hjemmeside. Jeg har googlet, inden jeg kom i dag, og jeg kunne ikke finde meget om jer, det er ingen kritik, men det ville være godt, hvis man kunne se, hvor dejligt der var herude og hvad der sker,” sagde Dansk Folkepartis spidskandidat og afsluttede sit indlæg med en lille historieundervisning i Herslevs historie, som han havde læst op på. Herunder betonede, at han vigtigheden i at fortælle mere om, hvad området faktisk byder på.

Busdebatten 

Så blev ordet givet frit – og den første, der meldte sig i debatten var Greta Grønkjær, der selv flittigt bruger bybusserne i Fredericia. Hun forstod ikke, hvorfor, at hun skulle give 34 kroner hver vej for at bruge bussen, når alle andre ture i Fredericia, endda med flere kilometer koster 22 kroner. Der kom mange tekniske svar, og i salen sad en lokal udvalgsekspert i form af Venstres Nicolaj Wyke, der kunne fortælle, at taksten hang sammen med et statsligt system og zoneinddeling. Greta Grønkjær benyttede lejligheden til at rose, hvor tit bussen kørte. Ændringerne i busdriften var dog et klart ønske fra flere i forsamlingshuset denne aften. Måske en mindre bus i nogle timer, eller andre muligheder. Søren Seidelin fra Liberal Alliance fortalte, at han selv havde været taxachauffør, og derfor kunne det være en god ide, at give dem nogle af opgaverne og nogle tilskud.

Skoledebatten

En anden af aftenens debatter var skoledebatten, hvor Herslevborgeren Torben Eriksen fortalte, at han synes, at det var ærgerligt, at niveauet på Taulov Skole havde fået flere til at flytte deres børn til Smidtstrup Skole, og dermed sende skolepengene ud af kommunen. Det var der enighed om i panelet. Borgerforeningsformanden Frank Foged fortalte også om slidte fysiklokaler og ønsket om forbedringer. Irene Hald spurgte ind til gennemsnitskarakterne i Fredericia Kommune, spørgsmålet blev rettet til Jacob Bjerregaard, som svarede: “Der findes ingen lette løsninger. Vi har dygtige lærere, og vi arbejder med det. Når det er sagt, så er der mange forklaringer på de karakterer, og Fredericia har en demografi og historie, som gør, at det ikke er lige til, men vi arbejder med det”. Og netop at arbejde med det, var panelet enige om. Der skulle investeres mere i folkeskolerne i de kommende år, og det måtte gerne være med flere lærere og pædagoger.

Børnepasning

Mia Hald spurgte politikerne om, der ikke skulle være en dagplejemor i Herslev også. Søren Seidelin fortalte, at det ville han gerne bakke op om. “Der er også en stor prisforskel – en dagplejeplads koster 2400, mener jeg, mens en vuggestueplads koster 3700”. Byrgesen havde tjekket talene for området, og fortalte, at der var plads til flere børn i den lokale institution, så det var nok bedre, at bruge den først. Christian Jørgensen talte om, at en privat dagpleje var en mulighed, men at det ikke ved alle lejligheder var sundt med konkurrence, når det ikke gavnede i helikopterperspektiv, underforstået, at hvis det tog pladser fra den lokale daginstitution, ville det ikke være muligt at holde den åbent.

Motorvejstilkørsel 

Så var der også et ønske om en motorvejsafkørsel ved Herslev. Nicolaj Wyke fortalte om mulighederne og infrastrukturudfordringerne i Fredericia Kommune pt. Han og Venstre var villige til investere flere penge i en motorvejsafkørsel.”Det er ikke realistisk, at vi får alle vores ønsker hjem ved Vejdirektoratet”, svarede han med baggrund i Bjerregaard fortalte, at 50 procent af pengene gerne måtte komme derfra. Der var også debat om udenlandske chauffører, som opholdt sig i Taulov over flere uger, smed skrald og efterladenskaber over hele området. Byrgesen ville gøre op med “de små ghettoer” og henviste til et udspil fra Dansk Folkeparti på Christiansborg, der bakkede op om dette, imens Holger Nielsen fra Miljø- og Velfærdspartiet fortalte om de dårlige forhold både fysisk og psykisk, som chaufførerne udsættes for. Jacob Bjerregaard sagde, at det var et ræs mod bunden, og det skulle man naturligvis se på. Christian Jørgensen så gerne, at man prøvede at etablere et samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen på området.

Klokken 21.30 knyttede en af dagens deltagere i forsamlingshuset, Herslevs Ole Møller, en kommentar til byrådet. “Tak for et godt samarbejde, og for en god dialog. Jeg synes, at vi er lykkes med meget de sidste fire år, og det viser, at I har lyttet på os. Det er dejligt, at vi kan have en dialog om tingene, vi får måske ikke alt igennem, men I lytter og vi har sammen opnået meget. Og så skal vi huske, at vi skal ikke save den gren, over, vi sidder på med hensyn til børnepasning. Børnehaven er vigtig for vores område”.

Panelet brugte de afsluttende kommentarer på at takke for debatten, de mange indspark og et godt vælgermøde, og ikke mindst, det vil lytte igen; mail og telefon er altid åben.