Michael Overgaard Andersen er på selskabets bestyrelsesmøde 16. marts 2022 udnævnt til økonomidirektør i ADP A/S, og udgør sammen med CEO, Rune D. Rasmussen direktionen i havneselskabet.

Michael kom til ADP den 1. april 2020 som CFOog har i de seneste to år haft det overordnede ansvar for koncernens økonomi. Udnævnelsen til økonomidirektør sker i sammenhæng med den igangsatte strategiske udvikling af havneselskabet, hvor udviklingen af havneinfrastrukturen i Nyborg og Fredericia samt videreudviklingen af Taulov Dry Port kræver et stadigt større strategisk fokus på både forretningsudvikling, investeringer og finansiering. 

Michaels mangeårige finansielle baggrund som revisor hos Deloitte og fra ledende stillinger som koncernregnskabschef hos Dinex A/S og CFO hos Intersport styrker direktionen i ADP.Michael har en uddannelsesmæssig baggrund fra Syddansk Universitet som Cand.merc.aud. og HD(R).

– Vores langsigtede strategi vil over de næste 10 år kræve stort fokus på både strategiudvikling, udvikling af nye forretningsområder samt på ADP’s økonomiske udvikling og finansiering. Vi kigger ind i en strategi, hvor den fortsatte udbygning af Taulov Dry Port skal realiseres sammen med vores joint-venture partner PFA Pension. Derudover har vi store ambitioner om, at vores havne bliver en del af værdikæden i den grønne omstilling på transport- og energiområdet – en udvikling, som vil ske frem mod 2030, og som kræver stort ledelsesmæssigt fokus i forhold til både økonomi og finansiering, siger Michael Overgaard Andersen. 

De seneste års professionalisering af ADP og markante vækstrater i forretningen baner vejen for nye vækstinitiativer i koncernen. Realiseringen af den langsigtede strategi kræver et fortsat stort fokus på det brede erhvervssamarbejde og indgåelse af kommercielle partnerskaber samtidig med at arbejdet med investor relations fylder mere og mere for direktionen.

– Vi er kommet ud af de seneste to regnskabsår med historiske vækstrater, og realiseringen af ADP’s strategiske ”must wins” går markant hurtigere end ventet. Transformation med stigende udlejningsaktiviteter i Taulov Dry Port og stigende godsmængder på vores havneterminaler er med til at sætte yderligere tempo på ADP’s udviklingsstrategi. Dette kræver et naturligt stort fokus på udviklingen af finansielle samarbejdspartnere og i øvrigt et generelt stort økonomisk fokus. Med forventede milliardinvesteringer i Taulov Dry Port samt udvidelser og omlægningen af infrastrukturen på havnene i Nyborg og Fredericia, er Michaels professionelle, økonomiske baggrund en styrkelse af direktionen, og jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med Michael og Rune samt den øvrige ledelse, siger Erik Østergaard, Bestyrelsesformand i ADP A/S.