Højt sygefravær, dårligt arbejdsmiljø og rekrutteringsproblemer indenfor ældreplejen kan skyldes rigtig mange ting, og som politiker skal vi tage ansvar for de ting, som kan bidrage til forbedringer. Men vi skal også kigge på alle de lavthængende frugter, og det som vi kan gøre noget ved nu og her, og som måske endda ikke koster noget.


Ældreområdet har i udgangspunktet samme rammer og vilkår, men der er med stor garanti forskel på den ledelsesmæssige tilgang, og hvordan man bedst muligt udnytter de rammer og vilkår, der nu en gang er. Og det er ikke raket videnskab, at god ledelse, som er nærværende og synlig, giver et godt arbejdsmiljø og dermed tilfredse borgere i sidste ende.
Som politiker er jeg lige så meget optaget af alt det, der virker. Og helt ærligt, der er noget, der virker, også indenfor ældreplejen, og det skal vi gøre langt mere for at fremhæve og gøre meget mere af. Vi skal fremhæve de positive historier om arbejdsmiljø, og de ledere og medarbejdere der investerer tid i at nedbringe sygefraværet og lykkes med at skabe godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser.
Et af disse gode eksempler har jeg haft den store fornøjelse at besøge. Det er den udekørende hjemmepleje på Solhøj i Varde Kommune.

Dét der kendetegner stedet, er et minimalt sygefravær, ingen brug af vikarer i næsten 5 år, ikke de store problemer med rekruttering og et arbejdsmiljø i top. Hvorfor? Fordi de har prioriteret ledelse. Ledelse med fokus på selvvalgte arbejdstider for medarbejderne, planlægning, kultur og synlig ledelse. De har arbejdet med det de har, indenfor de rammer og økonomiske vilkår de har, hverken mere eller mindre. Og god ledelse virker. Og både medarbejdere og borgere mærker det.


Det kræver selvfølgelig en indsats fra både ledere og medarbejdere, men det kræver også, at vi fremfor at starte med at tro og tænke, at de har haft andre forudsætninger og bedre vilkår, i stedet er åbne og nysgerrige for, om vi faktisk kan forbedre sygefravær og arbejdsmiljø indenfor de rammer og vilkår vi har, og om vi kan lære noget af hinanden, også når det handler om god ledelse.
Som politiker er vi også bærere af kultur, men vi skal også påtage os at bære de gode eksempler videre. Solhøj er et af de gode eksempler, som skal fremhæves. Et eksempel på, at man med god ledelse kan nedbringe sygefravær og skabe godt arbejdsmiljø, også uden at det koster mere, og uden at det går ud over ydelserne til borgerne.