Mange af landets kommuner høster ikke milliongevinsterne ved mere offentligt-privat samarbejde på vej- og parkområdet. DI vurderer, at der på landsplan kan hentes kommunale gevinster for op mod 500 mio. kr. årligt ved at sende flere af disse opgaver i udbud.

Hvert år går landets kommuner glip af kontante gevinster for op mod 500 mio. kr. Og det gælder også for kommunerne på Fyn. I eksempelvis Nyborg og Langeland kommuner kan der hentes årlige gevinster for hhv. 2,5 mio. kr. og 2,2 mio. kr.

Det drejer sig typisk om opgaver som græsslåning, snerydning og vedligehold af infrastruktur. Her har mange private virksomheder den nødvendige ekspertise og erfaring til at løse opgaven mere effektivt samt udnytte stordriftsfordele og ny teknologi.

– Det er markante gevinster, kommunerne på Fyn kan sikre hvert år ved at lade flere private stå for opgaver på vej- og parkområdet, siger formand for DI Byggeri Fyn Dan Johansen.

På Fyn er der også store forskelle mellem kommunerne, på i hvor høj grad de samarbejder med private virksomheder på vej- og parkområdet. Nordfyns og Odense kommuner ligger forrest i feltet, og lader i dag private virksomheder stå for hhv. 72,9 og 75,8 procent af vej- og parkopgaverne, mens Langeland Kommune kun lader private stå for 25,8 procent af opgaverne.

– For de mange nye kommunalbestyrelser er her en oplagt mulighed for at gentænke måden, de samarbejder med private virksomheder på. Der er nemlig alt for store forskelle på, hvor meget kommunerne på Fyn samarbejder med private virksomheder i forhold til vej- og parkområdet, siger Dan Johansen og fortsætter:

– Til en start kan de kommuner, hvor samarbejdet med private virksomheder halter efter, kigge mod nabokommunen og lade sig inspirere, siger formanden for DI Byggeri Fyn Dan Johansen.