Danske Mediestuderende som er fagforeningen Dansk Journalistforbunds landsdækkende samarbejdsorganisation for landets mediestuderende har i denne weekend afholdt deres årlige efterårsseminar som bedst kan forklares som en kongres. Her har tidligere byrådsmedlem Lasse Strüwing Hansen det seneste år været valgt til økonomisk næsformand. 

Den økonomiske næstformand har i weekenden skiftet navn til landskasserer, men arbejdsopgaverne er det samme.

”Vi har valgt, at skifte navnet da det skabte forvirring at vi havde 2 næstformænd. Det kan jeg godt forstå. Arbejdsopgaverne er heldigvis stadig det samme, jeg vil stadig være med i de politiske kampe for mine medstuderende,” siger Lasse Strüwing Hansen

Mediebranchen er noget særligt

”Mediebranchen er noget helt særligt, der er store udforinger. Studerende bliver brugt som gratis arbejdskraft, vores faglighed bliver betvivlet og det er en stressende branch,” siger Lasse Strüwing Hansen.

Han fortsætter

”Vi har mange kampe og der er brug for at vi sammen siger fra over for brugen af ulønnet praktikanter, at vi arbejder gratis og trivslen skal blive bedre på vores uddannelser samt arbejdspladser”

Det politiske er drivkræften

”Jeg brænder for fagbevægelsen, for kampen for ordentlige løn- og arbejdsvilkår, for gode uddannelser og det gode arbejdsliv” Siger Lasse Strüwing Hansen

FAKTA
Danske Mediestuderende består af ca. 3000 medlemmer

Hele formandsskabet i Danske Mediestuderende blev valgt. Formanden hedder Thilde Høybye og den organisatoriske næstformand hedder Jacob Mouritsen og landskassereren Lasse Strüwing Hansen

Lasse Strüwing Hansen er tidligere byrådsmedlem i Fredericia Kommune for Socialdemokratiet og studere i dag Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København.