Steen Wrist Ørts sprang ved sidste valg den socialdemokratiske partiliste, hvor han gik fra en 13. plads til en fjerdeplads med et stemmetal på 366 stemmer. Steen Wrist Ørts gik fra at være et ubeskrevet politisk blad til at være By- og Planudvalgsformand med ansvar for Fredericia Kommunes strategiske og planmæssige udvikling. Med andre ord tog han plads i maskinrummet.

Steen Wrist Ørts er født den 9. december 1980 på Lemvig Sygehus, hvilket i Lasse Strüwing Hansens fravær på listen, gør ham til den yngste politiker ved Socialdemokratiet. Efter forældrenes skilsmisse voksede han op i Hvide Sande, hvor fritiden gik med fiskeri på fjorden før og efter skole. I dag har han taget sønnen Victor med. Der er efterårsferie, og Victor får en varm kakao, mens Steen nyder den ene feriedag sammen med familien.

”Det er at godt blive mindet om, hvad politikere er sat i verden for; at gøre verden til et bedre sted, for dem som kommer efter, så i dag er Victor som er den mellemste af vores 3 drenge med.”

Den vending fik den friske dreng Victor til at afbryde: ”Far, det bedste ved byrådet, er at vi fik McDonalds til Erritsø, så vi ikke skal køre så langt og så på min skole har vi fået et rødt klatrestativ. Fars telefon må gerne ringe lidt mindre, og så skal vi kæmpe for slik, bedre skoleforhold, tidligere fri, knap så mange skoledage, mere tid at lege i skolen – og så skal vi støtte Ronaldo.”

”Jeg er glad for, at vores børn involverer sig og søger indflydelse på deres egen hverdag. De skal have en holdning, skulle de en dag komme og have en anden holdning end mig, så må jeg lære at leve med det, det vigtigste er, at vores børn og unge engagerer sig.”

Steen Wrist Ørts levede en lidt omtumlet ungdom, som stoppede, da han kom i elevrådet på Handelsskolen efter nogle år i fiskeriet. Han fik øjnene op for at arbejde med holdninger og involvere mennesker. Det tændte ham og det endte med at han blev næstformand for landets handelsskoleelever. Det vigtigste var at være i et fællesskab.

”Vi skal vise mere meningsfyldte fællesskaber. Et fællesskab kan være foreningsliv og fritid. Det skal vi kunne levere på, som kommune. Nogle partier arbejder med, at man skal gøre noget for noget, jeg tror på, at når vi ser unge mennesker med mismod på livet, så skal vi gøre noget for nogen.”

De første fire år har været interessante, fortæller byrådspolitikeren. ”Jeg har ikke troet eller turdet håbe på, at der ville ske så mange ting. Jeg havde ikke forestillet mig, at udviklingen ville gå så stærkt. Det er enormt interessant at være en del af maskinrummet, for hver eneste gang handler det bagved om mennesker. Hvordan de skal bo og leve, eller om der skal være et arbejde til dem. Vi ender nogen gange der, hvor nogle ikke begejstret for de beslutninger, vi træffer, mens andre er. Jeg kan godt lide, at der er kontant afregning for ens beslutninge. Når vi sætter en million af til bedre legepladser, så oplever Victor og skolekammeraterne på de andre skoler, at de får bedre forhold.”

Steen Wrist Ørts har i de forløbne fire år også haft travlt udenfor det politiske univers. Han blev valgt som formand i den lokale 3F-afdeling for Transportgruppen, sidenhen skiftede han arbejdet ud med en stilling i København, som chef for en afdeling, der arbejder med at vende medlemsudviklingen, samt at uddanne tillidsvalgte medlemmer.

Hvilke beslutninger er du særlig stolt af i din byrådsperiode?

”Der er ingen af de beslutninger i byrådsperioden, som vi kan tage æren for som enkeltpersoner. Men jeg er stolt af, at vi er gået forrest på en målrettet satsning på transport- og logistikområdet. Selvom der tidligere har været et massivt salg af erhvervsjord, har det ikke gavnet fredericianere i tilstrækkelig omfang. Vi kan godt satse på vidensarbejdspladser, men hvis det bliver indpendlere og ikke lokale som kommer for at arbejde, så hjælper det ikke. Vi skal udnytte vores beliggenhed til at få gang i vores transportsektor. Jeg kunne se ledige i den lokale fagforening. Derfor skulle vi have en løsning på, at lokale ledige kom øverst i bunken foran indpendlerne. Vi skulle have et samarbejde om at levere kvalificeret arbejdskraft. Derfor startede vi en topmøderække, hvor vi inviterede både erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, interesse- og faglige organisationer, samt politikere. Alle med sigte på og interesse i transport. Vi er lykkes med at få cementeret, at vi er Danmarks bedste transportområde. Tidligere var det Køge og Padborg som var sagen internt i branchen, nu er det Fredericia, som er i spidsen. Vi ser også, at flere transportvirksomheder samler deres aktiviteter i Taulov, f.eks. Blue Water Shipping, og der er flere på vej.

Det forpligter os til at uddanne unge fredericianere indenfor denne branche. På den anden side stiller det også krav til infrastruktur og investeringer, så væksten ikke sander til på sin egen succes. Trafiksikkerhed og fremkommelighed skal gå hånd i hånd.

Det bliver også opgaven de næste fire år. Vi er godt i gang. Vi er f.eks. i gang på strandvejen, men sætter også penge af til afkørsel 59, men også Taulov skal vi have gjort mere ved, men vi kan ikke gøre det alene som kommune, staten har ansvaret for motervejene. Det kræver politisk knofedt at overbevise Borgen om at sætte Taulov lige så højt på radaren i deres investeringer, ligesom virksomhederne har gjort. Det gør vi sammen i det store netværk, der er rundt omkring byen. Det endte med at blive til meget andet end, hvad vi forventede, senest var det Fredericia med ADP i spidsen, der afholdt konference på Christiansborg. Hvis ikke politikerne derover vil komme til os, så må vi komme til dem.

Undervisningsministeriets faglige udvalg så, at EUC Lillebælt skulle have mere transport. Den skulle være førende i landet. Og det er lykkes. Den er nu den største transportskole i Danmark. Så vi skal holde op med at sige, at vi ikke er en uddannelsesby, for det er vi.

Er du farvet af din branche?

”Jeg kan bare se, at det er her væksten kommer, og det skal Fredericia udnytte. Derfor var jeg også en af dem, der var klar til at tage tæsk, da vi skulle afgøre om Fredericia Shipping skulle have tilladelse til at bygge siloer. Jeg var heller ikke var bange for at ændre rammerne for DanmarkC, fra satsninger på videntunge virksomheder til transport. Vi har ikke ret til at være kræsne. Vi har derimod en forpligtelse til at skabe vækst og arbejdspladser.”

Alle taler om vækst, men hvad med vækst i bosætning?

”Det er altså et hønen eller ægget-spørgsmål. Man skal passe på, at man ikke overtaler bosætning. Vi skal gøre noget for dem, som allerede bor her, så gør vi nemlig kommunen så attraktiv, at mennesker flytter hertil. Jeg kan blive lidt træt at tale bosætning, jeg er mere optaget af at gøre noget for fredericianerne, som allerede bor her. Selvfølgelig skal vi satse på bosætning, men det er ikke nok at tale om det. Vi skal være klar til, når der kommer en bosætning. Der skal være parcelgrunde, attraktive lejemål og attraktive ejerlejligheder på FredericiaC. Bosætning kommer ikke ved, at vi taler om den. Den kommer når vi viser, at Fredericia er et attraktivt sted ved at skabe muligheder, og gøre noget for de borgere, der bor her. Fredericia er noget, vi er fælles om.

Jeg er også stolt af projektet om ”gang i byen”. Vi sagde, at vi ikke kun vækstede detailhandlen isoleret. Det handlede om det attraktive byrum, byliv og en satsning på detail. Nu er vi en af de få provinsbyer, der har vækst i bymidten. For fire år siden talte vi om, at der var for få cafeer, nu kan vi dårligt vælge i blandt dem. Der er kommet flere kædebutikker til, og der spirer små special- og enkeltmandbutikker op. Alt fra garn til grammofonplader. Det er jeg mega stolt af. Vi har vendt stemningen på det område som fællesskab i hele kommunen. Jeg oplever en stolthed og optimisme, netop når vi taler bymidte. Før talte vi om at Fredericianere kørte til Middelfart, hvor der var et lækkert strøg og gode cafeer, nu er det altså omvendt.

Hvis du skulle nævne nogle politiske modstandere, som du synes, har gjort det godt for Fredericia, hvem skulle det så være?

”Nicolaj Wyke fra Venstre. Han er kompromissøgende, men står ved sine holdninger. Han er skarp og forberedt til tænderne på argumentation, men han er først og fremmest ordentlig”, siger Steen Wrist Ørts, som dog ikke vil undlade at nævne den afdøde fredericianer, Jean Brahe.

”Jean Brahe tog mig under sine vinger, da jeg var næstformand.  Han lærte mig meget om det at være byrådsmedlem og i særdeleshed by- og planarbejdet, hvor han var skarp, vidende og inspirerende. Ham savner, jeg som kollega. Han var også det jeg til sidst, vil betragte som en politisk ven. Selvom Jean Brahe havde et helt andet politisk ståsted end mig, så har han altså gjort Fredericia til et bedre sted for de næste. Og netop de næste kalder nu, hvor tiden er gået, og Victor har drukket sin kakao, og siger, ”far vi skal snart af sted”.