Fredericia Maskinmesterskole præsenterede i dag sit svar på en ingeniøruddannelse i anledning af, at Trekantområdet og Fredericia Maskinmesterskole er gået sammen om en ny uddannelse.

Formand for FMS, Per Jørgensen indledte pressemødet. “Maskinmesteruddannelsen er et stærkt og anerkendt brand. Nu styrker vi det endnu mere. Det er jeg stolt over”, sagde han.

Trekantområdet Danmark og Fredericia Maskinmesterskole har på baggrund af områdets styrke på industriproduktion indgået et partnerskab om uddannelse af industrielle maskinmestre.

Direktør for Trekantområdet, Morten Rettig bidrog med en historisk rejse med et syn mod fremtidens industri.

“I historisk perspektiv er trekantområdet et stort industriområde. Vi så en outsourcingbølge rulle i 00’erne. Men det vendte heldigvis i slutningen af 00’erne. Siden 2010 har der været en industrifremgang på 10 procent. Der er skabt flere jobs i industrien, vi er blevet Danmarks produktionscentrum, vi har en ekstrem god beliggenhed. Det har givet muligheder,” sagde direktøren og fortsatte:

Men der er en bagside af medaljen. Det går så godt, at vi har haft svært ved at skabe mere arbejdskraft. Både på det teknisk videregående niveau og med faglærte. Det interessante er, at en maskinmester langt hen ad vejen kan bygge bro mellem de to grupper, det kommer til at løse noget af den udfordring, vi står overfor. Vi har gennemført en større undersøgelse for at kortlægge behovet for arbejdskraft indenfor området. Der er et årligt behov på mellem 750-1000 stillinger i industrien. Det skal vi løse, ellers møder vi en risko og trussel mod den fremtidige vækst. Vi har haft en vækst på 3,5 procent på beskæftigelse, og langt højere på omsætning, så der er travlt. Vi har spurgt virksomhederne, små som som store, hvad de søger, og det viser sig i mange tilfælde, at de søger en medarbejder, der kan tage ansvar og stå alene med opgaver, samt arbejde bredt sammen. Det behov kan maskinmesterudannelsen dække.”

“Maskinmesteruddannelsen har et godt image, og den er en kendt vare, som virksomhederne gerne vil have. Det er baggrunden for samarbejdet”, sagde Morten Rettig.

Uddannelsesudvalgsformand Pernelle Jensen (V) var også meget glad for de nye muligheder på FMS. “Det betyder meget for os, at vi har gode studiemuligheder i byen. Vi er glade for det. Det er stort. Vi skaber uddannelser nu i Fredericia.”

Jacob Bjerregaard fortsatte: “Vi er faktisk det tekniske centrum på uddannelsesfronten. Vi skal have flere folk ind, som kan sikre den vækst, der skal til. Det kommer hele Trekantområdet til gode. Vi er samtidig som kommune glade for, at vi kan facilitere og understøtte uddannelsen.”

“Maskinmesteruddannelsen rummer et stort potentiale for at kunne levere kompetent og efterspurgt arbejdskraft til Trekantområdets produktionsvirksomheder, og derfor vil Fredericia Maskinmesterskole oprette en industriel produktions valgfagslinje fra 2. halvår 2018. Det betyder, at de studerende kan specialisere sig i industrielle processer, hvilket vil fremgå af et tillæg til eksamensbeviset,” fortalte rektor Torben Dahl fortælle og fortsatte:

“Ingeniørerne er meget specialiseret. Vores maskinmestre er generalister. Vi har set en firedobling i optag de senere år, men har også mødt en stagnation. Så den her “toning” passer rigtigt godt ind i vores strategi. Vi laver nu en specialiseret uddannelse med et tredje ben, der giver speciale til industriel produktion. Vi har endvidere dygtigere medarbejdere, der har en meget værdifuld fortid i erhvervslivet og dermed kan give erfaring og knowhow videre til eleverne. Vi har fået et kvalitetsstempel nu, og kan tilbyde en unik og god uddannelse, så vi glæder os til at komme i gang.”