Eleverne på Fredericia Gymnasium havde i dag mulighed for at stille spørgsmål til politikerne, Jacob Bjerregaard (A), Peder Tind (V), Cecilie Schultz (Ø) og Karsten Byrgesen (O). Da klokken nærmede sig 10.00 summede det som altid på det store gymnasium. I hjørnerne stod de musikalske elever med iPhones i dyb koncentration, lyttende efterfølgende rytmisk nynnende til et stykke musik, de givetvis havde som lektier.

Artiklen opdateres løbende

Eleverne tog plads på de opsatte stole – og vi kan på avisen allerede godt nu garantere, at det blev valgets folkerigeste vælgermøde. Og med præcis de ord indledte Rektor Poul Erik Madsen dagens vælgermøde.

Vælgermøde på Fredericia Gymnasium, Fredericia Avisen. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.

Politikerne havde tre indledende minutter, hvor de præsenterede deres politik. Cecilie Roed Schultz talte for bæredygtighed, mennesker og naturen fremfor vækst. Jacob Bjerregaard talte om at stemme for første gang, og kommunens gode økonomi. Peder Tind ville investere i gode rammer for de unge, og Karsten Byrgesen talte om, at det var dejligt, at der kom ro, når rektor talte, “det viser disciplin og det kræver det at gå i skole, samt Dansk Folkepartis seneste gode valgresultater i Fredericia”.

De første spørgsmål fra salen gik på Leif-sagen og selvmord. Herefter var spørgsmål til ungdomsboliger i Fredericia Kommune.

“Der er nogle alvorlige sager rundt om i hele landet, også i Fredericia, fordi vi har en stram lovgivning. Men det er farligt at anklage medarbejdere på Jobcentret for at være skyld i et selvmord. Vores medarbejdere administrer en lovgivning, som er stram. Vi er flere partier, der har valgt at arbejde med at få lempet den lovgivning, men det er aldrig nogen medarbejders eller menneskers skyld, at nogle begår selvmord”, sagde Jacob Bjerregaard.

“Vi er ved at nå en situation, hvor endnu flere vil bo i Fredericia. Det betyder også, at vi skal bygge mere i Fredericia. Der er kommet nye forretninger, cafeer og andre ting, der gør det fedt at være i Fredericia”, fortsatte Bjerregaard.

“Vi diskuterer Jobcentret, fordi det er noget alle har berøring med. Det er meget alvorligt, ikke kun med den her enkeltsag. Vi skal kigge indad og sikre den mest respektfulde behandling. I Venstre ønsker vi ikke at feje det ind under gulvtæppet. Jacob vil parkere aben på lovgivingen og Christiansborg, men der findes kommuner, som gør det langt bedre,” sagde Peder Tind.

“Vi har investeret 8 millioner kroner ekstra i budgettet for nogle måneder siden for hjælpe på dette område, da vi forhandlede budgettet ville Venstre have tallet ned, men vi endte med 8″, så du må stå ved, hvad der er besluttet”, sagde Bjerregaard.

“Vi kan altid gør det på en anden måde , sagde Tind og fortsatte: “Vi skal binde hele Fredericia sammen, og sikre os, at Taulov mfl. kommer også med.”

“Vi skal ikke pege på medborgerne eller medarbejdere. Det er forfærdeligt og skrækkeligt, samt summen af meget i et liv, der resulterer i sådan en handling, ikke mere til det. Jeg er enig med Jacob, sagde Byrgesen i forbindelse med spørsmålet om Leifsagen.

“Jobcentret har jeg og DF talt en del om. Der bliver talt om 8 millioner kroner, uddannelse og dannelse. Det kunne se ud som om, at mange på Jobcentret får en erfaring, men de ændrer ikke holdning efterfølgende. Man må aldrig lade et menneske gå fra en samtale, hvor de er kede af det og såret. Deres hverdag er måske faldet i ruiner. Det er det, de står med. Er det så den enkelte medarbejder på Jobcentret, der er problemet. Nej, det er i ledelseslaget. Hvis jeg havde siddet i spidsen, så ville jeg have gjort noget. Det er ikke nok med penge, der skal ændres holdning”, sagde Karsten Byrgesen.

“Jeg er ikke fan af, at man holder folk i lange ressourceforløb, når der ligger evidens for at behandle folk anderledes,” sagde Peder Tind.

“Vi kan godt diskutere tal for nu af. Det er rigtigt, at der er ressourceforløb, men statistik på dette område, skal vi være varsomme med at bruge talene forkert”, sagde Bjerregaard

“I forhold til Leif-sagen. Så er det meget tragisk. Vores kandidat nummer 2 på listen, var i familie med ham. Der er en ingen tvivl om, at de fattigdomsskabende reformer, der er skabt, er skadelige. Det er ikke en ordentlig tone, Peder, at slå plat på det her vigtige emne, når man har gjort nul og niks de sidste fire år. Det er ikke Venstre og Dansk Folkeparti, der var jublende glade, når vi stillede forslag, der skulle gøre området bedre”, sagde Cecilie Roed Schultz.

“Vi vil også gerne have ungdomsboliger. Det bliver dog svære at finde en billig bolig at bo i. Men vi har talt med Jacob omkring at lave noget i Kanalbyen, og det tror jeg på, at vi kommer til at se,” sagde Cecilie Roed Schultz.

Ordstyrer Poul Erik Madsen bad Byrgesen og Tind om at forholde sig til ungdomsboliger og ikke kun Jobcentret.

“Byrgesen ønskede flere ungdomsboliger, men endte retur i debatten omkring Jobcentret. “Hvorfor skal man komme med en 2400 kr’s advokat med for at tage til mødet på Jobcentret? Vi tager også de billige point, det er også point. (Med henvisning til Jacobs kommentar om, at det var billige point at tale om noget meget kompleks på denne vis) Peder og jeg har rene hænder. Så når vi kommer ind, så vil vi gøre det anderledes”, sagde Byrgesen.

Tind fortsatte:

“Tonen i debatten er god. Tager vi f.eks. TV Syd-debatten, så var vi meget pænere end i andre kommuner. Og vi tager ansvar for de sidste fire år. Vi vil gerne have flere ungdomsboliger.”

En elev var træt af politikerne løj om tal omkring førtidspension, og tog en enkeltsag som Leif, men endte i en Jobcentersag, og så ville eleven gerne høre mere om Folkeskolen, hvorfor vi brugte så få penge i Fredericia.

“Det er rigtig, at vi ikke har en god klassekvotient i Fredericia. Der går nogle elever tabt, når der er så mange i klasserne. Vi har de sidste to år afsat 25 millioner kroner mere til drift, så skolerne kan dele klasserne op, så de kan være færre eller have flere voksne i timerne. Folkeskolen i Fredericia er underfinansieret, og som sagt arbejder vi på at løfte den op, men der blev lavet en strukturændring i Fredericia i sidste byrådsperiode, som vi ikke deltog i. Der skete mange dumme ting, men for fire år siden, så kom der et rødt flertal i kommunen, og vi har prioriteret Folkeskolen op”, sagde Cecilie Roed Schultz.

“Det er meget alvorligt at blive beskyldt for at lyve, men du har googlet det forkert, der er mange andre mellemregninger, som skal med. Vi har klart flest på førtidspension i Fredericia, men der er også en masse andre sociale faktorer, som spiller ind,” Bjerregaard fortsatte:

“Folkeskolen har vi prioriteret højt, og vi er klar til at investere endnu flere midler, det har vi også gjort de sidste fire år”.

“Axel (eleven), tak for skidepallen, for at sige det rigtige. Vi vil også investere mere i Folkeskolen. Vi vil gøre det endnu bedre for Folkeskolen i Fredericia. Forældrene efterspørger en stærk grundnormering. Der skal være flere lærere, som kan tage sig af eleverne, men i fire måneder i 2018 skal vi arbejde med, hvordan vi kan gøre det bedre og se på området. Det er f.eks. gået galt med inklusion. Vi vil Folkeskolen, vi vil daginstitutioner”, sagde Tind.

“Jeg er enig med Bjerregaard i svarene. Folkeskolen er en Supertanker. Den skal langsomt ændre retning, så det giver mening. Vi skal have et tæt samarbejde med skole- og ungeudvalget. De ved præcis, hvor stenene i skoen trykker. De kender årsagen til problemet, så det skal vi gøre bedre. Jeg er enig med Tind i, at det ser ud til, at vi er gået for langt med inklusionen”, sagde Byrgesen.

Næste elev spurgte til, om man ikke skulle gøre folkeskoledagen kortere og så ville eleven gerne høre om, der var ideer til at forbedre forholdene for gymnastikforeninger i Fredericia Kommune.

Endnu elev spurgte til brandvæsenet i Fredericia. Den 1/1-2016 gik vi ind i Trekantbrand, men det er ringe, vi mangler udstyr og biler – det er gået langt ned, sagde eleven, der også var brandmand, hvorfor er der ikke samme regler for Kolding, Vejle og Fredericia.

“Jeg var hos brandvæsenet mandag morgen. Der kommer en ny direktør. Der var en god stemning omkring fremtiden. I Fredericia bruger vi et stort beløb. Nogle ting kunne være gjort smartere. Jeg føler, at der er opbakning til, at vi får løst de ting med en ny chef dernede, det kunne jeg mærke på dine kolleger,” sagde Bjerregaard.

“Vi kan ikke ændre på tiden, men vi vil gerne evaluere med lærere og elever, hvordan vi skaber andre rammer, som er bedre for de unge mennesker, dermed ikke sagt, at de skal gå hjem over middag. Vi er altid klar til at se på kultur- og fritidsfaciliter”, sagde Bjerregard.

“Vi skal lave en Fredericia-model, som passer til vores skoler. Skal vi have kortere skoledage, så er vi klar, hvis der er konsensus omkring det.”, sagde Tind.

“Du udtrykker noget andet end borgmesteren i forhold til Trekantbrand. Jeg synes, at det er et alvorligt emne. Jeg er optaget af, at Fredericia står stærkest på den lange bane. Er der den dårlige stemning, som jeg også hører, at der er. I har i øvrigt fået mundkurv på, I må ikke tale med politikere. Tak for dit spørgsmål og din ærlighed”, sagde Tind.

“I forhold til Folkeskolen har vi foreslået to lærere, og vi vil give skolerne den mulighed at få afbureaukratiseret området. Lærerne siger det er for svært at konvertere undervisningen. Peder taler om en taskforce, men vi ved godt, hvor skoene trykker. Det kræver flere penge, og vi har allerede en god dialog med skolerne, lærerne og forældrene. Vi vil også gerne bruge flere penge på breddeidrætten, den er værdifuld i mange menneskers liv. I forhold til Beredskabet og Trekantbrand, så må jeg kigge på Venstre – det var altså en Venstreborgmester, der indgik den aftale, som du kalder ringe, Peder”, sagde Cecilie.

“Brand og Redning har fået en ny direktør, alt er i orden. Vi ser fremad. Det går fantastisk, men det er stadig de samme borgmestre, der sidder i ledelsen. Vi har brug for tryghed. Et beredskab koster penge, og det skal vi ikke skære ned på,” sagde Byrgesen.

Så var der spørgmål om miljøet, hvad er jeres syn på det, blev der spurgt. Der er en vision om, at vi skal være CO2-neutrale i Fredericia, hvordan hænger det sammen med jeres syn på affaldshåndtering, og sidste spørgsmål til miljø blev om økologi.

“Vi vil sætte naturen over spekulationer og profit. Det betyder, at alle skal have adgang til kysten over, at en enkelt får lov at bygge et hus helt ned til stranden. Vi vil sikre, at vores kulturarv også bliver bevaret, f.eks. Volden. Strømmen i Lillebælt kan udnyttes til grøn energi. Vi vil gerne Ø-mærke Fredericia Kommune,” sagde Cecilie.

“Vi er en grøn kommune, vi skal være CO2-neutale i 2030 Det er vi glade for. Vi har investeret i en tørhavn i Taulov sammen med PFA. Vi vil gerne have transporten fra vej til skinner. Det er vi glade for. Vi går meget op i affald og genbrug. Vi er ved at bygge en ny genbrugsplads, vi har en god plads i Erritsø Vi er grønne, og det er vi stolte af,” sagde Bjerregaard.

“Vi vil have vækst i Fredericia, det giver jobs. Virksomhederne skal bevise, at de kan producere på et bæredygtig grundlag”, sagde Byrgesen.

“Miljø er vigtigt for Venstre. Vi er en grøn kommune. Fredericia Spildevand er i verdensklasse, det skal vi udvikle. Vi er også foregangskommune på affald. I forhold til økologi. Det er dejligt, at det er blevet billigere, men vi skal ikke tvinge folk til at spise økologi”, sagde Tind.

“Vil du tvinge folke til at spise sprøjtegift”, spurgte Cecilie.

“Nej, jeg vil have tingene i balance”, sagde Tind”.

De sidste spørgsmål fra salen gik på: “Bruger politikerne pengene på velfærd eller skattelettelser”, det kunne jeg godt tænke mig at høre Peder Tind om. Rektor sagde, at spørgsmålet var principelt, så den måtte alle gerne svare på. Derudover var der spørgsmål omkring en konkret sag, hvordan stiller man op med sådanne unge mennesker?

“De lyder trist, der er svært at gå ind i en enkeltsag, når der er ikke er ressourcer. Vi skal have mennesket før systemet,” sagde Cecilie.

“Vi skal skabe et samfund, hvor alle er med. Det mener jeg virkeligt. Den situation, du beskriver er forfærdelig. Vi ved, at jo længere tid, man sidder på bænken, jo svære at komme tilbage. Vi må aldrig give op overfor mennesker”, sagde Tind.

“Vi skal tage os af børnene med de små gummistøvler, og vi skal tage os af mennesker, der er udfordret, men jeg er overbevist om, at vi har mennesker i systemet, som har hjertet på rette plads, som vil hjælpe,” sagde Byrgesen.

Kandidaterne afsluttede med et minuts bemærkninger.

“Skattelettelser er ikke vores politik. Vi vil have velfærd,” sagde Byrgesen.

“Vi skal i fælleskab gøre Fredericia til et bedre sted at være. I forhold til skattelettelser, så er det fantastisk, at vi har et stærkt hold i Venstre. Jeg sætter pris på at være på et hold, hvor man kan udtrykke private holdninger, som Pernelle Jensen og Nicolaj Wyke. Min holdning er: Man skal ikke udelukke skattelettelser. For mig handler det dog om en god kernevelfærd”, sagde Tind.

“Vores byråd har fået gang i Fredericia. Vi har fået en økonomi, der gør, at vi nu kan investere, og det har vi også gjort. Der er ikke råd til skattelettelser. Vi skal velfærd. I er fremtiden, tak for en god debat,” sagde Bjerregaard.

“Jeg går til valg på et rødt og grønt Fredericia, hvor alle får mulighed for uddannelse og job, uanset pengepung. Alle skal have de samme muligheder,” sagde Cecilie.