Fredericia Kommune er blevet medlem af WHO’s eksklusive europæiske selskab “Healthy Cities Network”

Styrkelse af folkesundheden, udvikling af bæredygtige lokalsamfund og øget borgerdeltagelse i sundhed ligger højt på den politiske dagsorden i Fredericia Kommune. Derfor søgte kommunen i slutningen af 2017 på baggrund af en enstemmig beslutning i byrådet om at blive optaget i det internationale sundhedsnetværk WHO Healthy Cities. Optagelsen er netop blevet godkendt, og gennem netværket får Fredericia Kommune eksklusiv adgang til den nyeste viden om, hvordan man udvikler sundheden i lokalområder og bysamfund. Samtidig er der også mulighed for at dele erfaringer fra Fredericia med netværkets øvrige medlemmer.

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen

”Vi ser medlemskabet som en fantastisk mulighed for at løfte folkesundheden i Fredericia. Det går rigtigt godt i vores kommune, og nu skal vi udnytte den positive udvikling til at sætte fokus på den generelle sundhedstilstand blandt vores borgere. Vi ved, at sundhed og trivsel har stor betydning for fx at unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller at flere fastholdes på arbejdsmarkedet. Det at have det godt handler både om den mentale sundhed, om det at være en del af et fællesskab og handler om at holde kroppen i gang. Derfor vil vi gerne gå rigtigt langt i Fredericia for at skabe bedre sundhed for flere og for at Fredericia er – og fortsat vedbliver at være et godt sted at bo og leve for vores borgere, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Netværket forpligter

Som medlem af WHO Healthy Cities forpligter Fredericia Kommune sig til at arbejde med netværkets primære fokusområder: Lighed i sundhed, samarbejde på tværs af sektorer, borgerinddragelse og udvikling af bæredygtige lokalsamfund. Det er områder, som Fredericia Kommune allerede arbejder med i forskelligt omfang, og det skal nu udvikles yderligere i det kommende år.

”Samtidig vil vi lade os inspirere gennem netværket ved at dele vores erfaringer med de øvrige medlemmer. Vi får adgang til den nyeste viden på området, men vil også bruge medlemskabet til at afprøve, hvordan vi i endnu tættere samarbejde med byens borgere, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner osv. kan skabe en sundere og bedre kommune for alle – uden de klassiske løftede pegefingre, som så ofte har præget sundhedsområdet”, fortæller Susanne Eilersen.

Der er næsten 100 medlemsbyer i WHO Healthy Cities netværket på tværs af WHO’s europæiske region. Fredericia Kommune bliver det femte medlem i Danmark og den første kommune i Region Syddanmark.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) (Foto: Region Syddanmark )

”Vi er meget glade for, at Syddanmark via Fredericias optagelse i netværket nu også kommer med i samarbejdet i WHO. De temaer – lighed i sundhed, tværsektorielt samarbejde og bæredygtige lokalsamfund – som er i fokus er i høj grad også relevante for det regionale sundhedsvæsen og for den regionale udvikling”, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.

Fredericia Kommune skal nu i gang med at planlægge de konkrete indsatser i det fremtidige arbejde med netværkets fokusområder.

Fakta om WHO Healthy Citites netværk

WHO’s europæiske “Healthy Cities Network” består af et netværk af europæiske byer, der har forpligtet sig til at arbejde med sundhed og bæredygtig udvikling. Der er ca. 100 medlemsbyer i netværket, der har eksisteret siden 1988. Medlemsbyerne forpligter sig til “Healthy Cities Network” på grundlag af kriterier, der fornyes hvert femte år. Den nuværende fase udløber i 2018, og har sit afsæt i WHO Health 2020 planen. I Danmark er Fredericia, Horsens, København, Frederiksberg og Lolland Kommuner medlemmer af netværket.