Soldaterne i grænsekontrollen skal indtil videre bruges i forsvaret

Forsvarets bistand til Syd- og Sønderjyllands Politi ophører indtil videre, da forsvaret selv skal bruge soldaterne.

Forsvaret har hjulpet med grænsekontrol, transport og bevogtningsopgaver ved grænsen. Forsvarets opgaver i grænsekontrollen løses i perioden af politikadetter og polititjenestemænd fra politikredsen.

– Vi vil fortsat løse opgaven ved grænsen med de nødvendige prioriteringer. Vi bestræber os på, at borgerne kommer til at mærke de midlertidige justeringer mindst muligt, siger politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA) ved Syd og Sønderjyllands Politi.

Der vil fortsat være stikprøvevis indrejsekontrol døgnet rundt ved de tre store østlige grænseovergange i Padborg, Kruså og Frøslev, ligesom der fortsat vil være stikprøvevis indrejsekontrol ved de øvrige godkendte grænseovergange samt i togene.

Personalet fra Hjemmeværnet, der assisterer Syd- og Sønderjyllands Politi, er ikke omfattet af ændringerne og vil derfor indtil videre fortsat yde assistance ved grænsen.

Syd- og Sønderjyllands Politi overtager opgaven fra mandag den 14. februar klokken 7.00.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland.
UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen – eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland.


På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet.
UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet.
Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.