Jens Jonatan Steen, folketingskandidat for Socialdemokratiet i Fredericia, ærgrer sig over, at det brede flertal bag sundhedsreformen ikke placerede et nærhospital i Fredericia, som det ellers var regeringens ønske. Men han er klar til at samarbejde med de lokale og regionale politikere om at sikre et nærhospital i Fredericia.

Sundhedsreformen giver ikke de store og afgørende ændringer på sundhedsområdet, men der er lagt flere spor ud for fremtidens sundhedsvæsen. Et af de spor er, at kommunerne bliver mødt med højere kvalitetskrav. Det er velkommet af de lokale politikere, der dog gerne vil sikres, at økonomien både følger med og er tilladt at bruge. For det har ikke været en selvfølge på sundhedsområdet de seneste mange år. Her er sket en såkaldt opgaveglidning, hvor der er flyttet opgaver fra regionerne til kommunerne, men uden at der følger penge med, eller at der hæves i servicerammen.

Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Fredericia, Jens Jonatan Steen, tror på, at kommunerne kan løfte en større opgave på sundhedsområdet.

– Jeg tror sagtens at kommuner kan løfte flere og større opgaver. Det synes jeg at Fredericia Sundhedshus har bevist. Men det bliver afgørende at pengene så også følger med opgaverne, så vi kan løse det i Fredericia, lyder det fra Jens Jonatan Steen, der også adresserer udfordringen på økonomien.

Finansminister Nicolai Wammen har allerede meldt ud, før forhandlingerne om en økonomiaftale mellem regeringen og KL begyndte, at der ville blive tale om en historisk smal aftale, der sætter kommunerne i en svær situation. Men Jens Jonatan Steen har alligevel rosende ord til overs for regeringen, til trods for, at kommuneaftalen ser ud til at blive meget smal.

– Vi skal have plads til at udvikle Fredericia kommune. Men det suverænt vigtigste for finansieringen af vores velfærdssamfund og sundhedssektor er at den socialdemokratiske regering har sikret at pengene følger med, når der de kommende år bliver flere børn og ældre. Vi har sat en stopper for den udhuling af velfærden, som Venstre og Konservative har lagt for dagen, siger Jens Jonatan Steen.

Nærhospitalet er ikke sikkert

I regeringens udspil, både den første luns og det store udspil, var der lagt op til, at Fredericia Sundhedshus skulle omdannes til et nærhospital. Fredericia Sundhedshus er et yndet udflugtsmål for andre kommuners sundhedsudvalg, der lader sig inspirere af måden man har gjort det på i Fredericia. Derfor mente flere lokale politikere, at det kun var på sin plads, at regeringens forslag blev ført ud i livet. Men i ellevte time blev placeringerne fjernet, i stedet er det op til en ansøgningsrunde at blive tildelt et nærhospital.

– Jeg er meget begejstret for at den Socialdemokratiske regering har udpeget Fredericia som en oplagt placering af et nærhospital. Det er helt oplagt. Men samtidig er jeg også super ærgerlig over at Fredericia ikke var med i den endelige aftale, som blev vedtaget med blandt andet blå stemmer. Men det vigtigste for mig er, at vi har Socialdemokratiets opbakning, siger Jens Jonatan Steen.

– Os der kæmper for Fredericia skal smøge ærmerne op. Vi skal overbevise Regionen, Sundhedsstyrelsen og Christiansborg om hvor stort potentiale, der er i at udvide vores succesfulde sundhedshus. Dermed viser kampen for et nærhospital også at Fredericia har brug for en landspolitisk repræsentant der er stålsat fokusere på byens mærkesager. Der skal tales med store bogstaver, fortsætter Jens Jonatan Steen.

Der har i forhandlingerne og særligt op til forhandlingerne været flere tvister, men der har også været flere enighedspunkter. Et af dem er sundhedshuse, nærhospitaler eller hvad de forskellige partier har foreslået. Navnet endte med regeringens begreb, men indholdet og formålet var der bred enighed om. Nu er det op til Sundhedsstyrelsen at fastlægge retningslinjerne for hvad et nærhospital skal indeholde. Men spørger man Jens Jonatan Steen, så er det ikke nødvendigvis en selvfølge, at alle nærhospitaler skal kunne det samme. Der er store forskelle kommunerne imellem, hvorfor indholdet kan være nødvendigt at variere.

– Begrebet er ikke så afgørende for mig – det er fredericianernes sundhed. Vi skal begrænset de mange køreture til Vejle og Kolding for de næsten 52.000 indbyggere i Fredericia. I Fredericia har vi især brug for røntgenudstyr, så borgerne kan få taget billeder her og vi kan skabe forudsætningerne for en mindre skadeklinik. Sammen med jordemoderkonsultationer, blodprøver, genoptræning, rutinekontroller, særlige tilbud til kronikere og meget meget mere, vil det være nogen af de behov, som vi har i Fredericia. Andre områder har andre behov, men det er det, der er på spil for Fredericia, siger Jens Jonatan Steen.

Der er nu igangsat en proces hvor Sundhedsstyrelsen skal udarbejde forslag til indholdet i nærhospitalerne. Der er afsat fire milliarder kroner, heraf 3,5 milliarder til anlægsomkostninger ved at oprette nærhospitaler. Det er op til kommuner og regioner at søge om midler fra denne pulje, for at kunne lave et nærhospital. I forhold til regeringens oplæg til indholdet i et nærhospital mangler Fredericia Sundhedshus en røntgenafdeling samt en fuldt fungerende lægevagt for at leve op til kravene.