Der skal flere praktikpladser, bedre arbejdsvilkår og anerkendelse til, hvis vi skal løse problemerne med at skaffe sundhedspersonale nok i fremtiden, mener FOA

I de kommende år kommer Danmark til at mangle sundhedspersonale, der kan tage sig af ældre og syge. Michael Ziegler, der er formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, taler overfor DR om en “potentiel katastrofe om ganske få år.”

“Det er glædeligt, at alle efterhånden har erkendt det store problem, vi står overfor,” siger FOAs formand Mona Striib. Hun skal senere torsdag debattere sundhedsudfordringer med Innovationsminister Sophie Løhde og Michael Ziegler på KLs Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg.

“Jeg vil bare helt fredsommeligt – næsten – understrege, at der ikke bare skal debatteres. Der skal handles. Og det haster,” siger Mona Striib. Prognoserne viser, at kommunerne kommer til at mangle omkring 40.000 social- og sundhedsansatte i 2028

Finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti understregede vigtigheden af en flerårig, ambitiøs praktikpladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne, og at aftalen blev indgået hurtigst muligt. I finanslovsaftalen stod der, at det er afgørende, at der indgås “en ambitiøs aftale om dimensionering og praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne med et substantielt løft af antallet af praktikpladser, at det derfor også er vigtigt, at aftalen indgås hurtigst muligt, og at aftalens varighed bliver flerårig.”

“Alligevel oplever vi, at forhandlingerne om praktikpladsaftalen er strandet på en diskussion mellem KL og Finansministeriet om økonomien til aftalen. Det er en alt for alvorlig situation, vi står over for til, at en sådan slåskamp skal sætte en stopper for en ordentlig aftale. Man fristes til at spørge, om der ikke er en voksen til stede,” siger Mona Striib.

Udover flere uddannelses- og praktikpladser fremhæver FOA, at ældreområdet i højere grad skal være et attraktivt og anerkendt arbejdsområde.

“Det kræver politisk prioritering og langsigtet økonomisk løft og bedre arbejdsmiljø,” forklarer Mona Striib, som fortæller, at der også er behov for at se nærmere på de mange afskedigelser, der er af elever i prøvetiden.

“Mit budskab er: ikke så meget snak, men handling nu, tak. Vi skal have landet en ordentlig praktikpladsaftale. Og det haster. Vi bør som arbejdsmarkedets parter tage rekrutteringsudfordringen mere alvorlig og ikke deponere handlekraften i Finansministeriet,” siger Mona Striib.

https://www.laterrazza.dk/
Klik på annoncen og se mere

Skriv et svar