Boligkontorets direktør og byrådskandidat for Socialdemokratiet, Finn Muus, røg tirsdag ind i et stormvejr, da det blev offentligt, at bestyrelsesformand Lis Gregersen og næstformand Flemming Nis Lorenzen fra Boligkontoret Fredericia med samtykke fra Finn Muus havde rundsendt et brev, hvori de spurgte afdelingsformændene om de kunne tænke sig at hjælpe med at dele valgmateriale ud. Det gav ballade.

Nogen blev vrede, andre stødt, men der var også nogen som tog positivt mod henvendelsen, men Finn Muus erkender i Fredericia Avisen, at brevet aldrig skulle have været sendt, hvorfor han beklager, da han forstår, at en sådan henvendelse klart bliver læst som partipolitisk.

”Boligkontoret Fredericia er ikke en parti politisk organisation, vi arbejder med boligpolitik. Lis og Flemming ønskede blot at støtte mit kandidatur for dermed også at støtte Boligorganisationens boligpolitiske arbejde for alle byens boligorganisationer. Det var en fejl.”

Et udsnit af brevet lød:

”For at komme så tæt på det kommunale maskinrum tilbød vores direktør Finn Muus sig som kandidat til det kommende byrådsvalg for Socialdemokratiet, for af den vej at være med til at skabe og sikre en fortsat positiv udvikling af de almene boligorganisationer i kommunen. Organisationsbestyrelsen har fra starten støttet op om Finns kandidatur og vil derfor spørge jer som afdelingsformænd om I har tid og lyst til at give en hånd med i omdelingen af Finns brochure i jeres afdeling. Hvis der er andre i afdelingsbestyrelsen der har lyst og en mulighed vil det naturligvis være en kærkommen håndsrækning.”

Finn Muus fortæller, at 5000 valgfoldere skulle ud, men det vil han selv ordne nu. Det viste sig at være en rigtig skidt sag for Finn Muus, da det hurtigt, så ud som om, at han direkte havde bedt om denne tjeneste. Det havde han ikke, men set i bagklogskabens lys, skulle han aldrig have takket ja til at få brevet sendt rundt og via brevet opfordre til kampagnehjælp. Det var en fejl, ingen har haft intentioner om at støde nogen, fortæller han til Fredericia Avisen.

”Lokalpolitik er noget andet end landspolitik, og ønsket var at fremme boligpolitikken, det boligsociale arbejde og at fastholde et fokus på området de næste fire år, og det på den bedst mulige måde for Fredericia – det er også på den baggrund, at jeg valgte at stille op. Det samme tænkte vores formand og næstformand i Boligkontoret Fredericia, men rekrutteringen af hjælpere var forkert, siger Finn Muus og fortæller, “Den skulle, jeg selv have stået for på anden vis.

”Bestyrelsen har i dag været samlet og blandt andet drøftet  hvorledes vi i organisationen holder fokus på at kunne samarbejde med alle politiske partier, hvilket vi også har gjort gennem alle årene. Når det er sagt, så er den nye politiske verden kommet meget bag på mig. Jeg opstillede til byrådet i Esbjerg i 1980’erne. I dag er det at være kandidat noget helt andet. Facebook er en del af vores hverdag på godt og ondt. Med baggrund i brevet, som jeg nikkede ja til, ramte en kraftig reaktion, som jeg ikke havde forventet, men som jeg godt kan forstå, når jeg ser det nu. Jeg vil gerne slå fast, at vi gennem årene har arbejdet upolitisk og sådan bliver det også fremadrettet. Det var en klar fejl, som jeg også har taget konsekvensen af, så jeg ikke omdeler min folder i nogen af Boligkontoret Fredericias afdelinger,” slutter Finn Muus