Arbejdsløsheden faldt med 600 personer i august 2018, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er nu i alt 107.000 bruttoledige, svarende til 3,9 pct. af arbejdsstyrken.

Trods den faldende arbejdsløshed er der fortsat mange uden arbejde.

“Vi skal bruge de gode tider til at få alle med”, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO.

– Der er stadig godt gang i arbejdsmarkedet, og det giver rigtig gode muligheder for, at flere kan komme i arbejde. Der er blevet 5.700 færre registrerede ledige i løbet af 2018, siger Mette Hørdum Larsen.

– Trods den faldende arbejdsløshed er der fortsat mange uden arbejde. Der er over 100.000 registrerede ledige, viser dagens tal. Og ikke alle personer uden arbejde er omfattet af denne statistik.

– Der er en gruppe på ca. 50.000 personer, der reelt også er arbejdsløse, selv om de ikke indgår i statistikken over bruttoledige. Det gælder blandt andet dem, som har mistet dagpengeretten, det gælder kontanthjælpsmodtager, der ikke visiteres jobparate, og det gælder hovedparten af de unge på uddannelseshjælp, fortsætter hun.

– Vi skal bruge de gode tider på at få alle med. Potentialet er stort, og behovet for en målrettet indsats for, at flere kan komme i arbejde, er intakt. Der er nogle med behov for uddannelse og opkvalificering, andre med behov for en særlig socialpolitisk indsats.

Annonce