En 48-årig mand blev i dag ved Retten i Viborg dømt for skyldnersvig af særligt grov karakter og for at have afgivet falsk erklæring. Manden har fået en dom på ni måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

I slutningen af 2011 gik den nu 48-årige mand konkurs med sin virksomhed. Da manden i forbindelse med den efterfølgende konkurs og gældssaneringssag skulle oplyse, hvilke aktiver og passiver han havde, undlod han at fortælle om et sommerhus i Spanien til en værdi af omkring seks millioner kroner, som han ejede gennem et spansk selskab.

Det betød, at manden, der er bosat i Skive Kommune, snød sine kreditorer for minimum 94.945 euro i alt.

Sagen er blevet behandlet ved retten i Viborg. I dag, mandag den 12. september 2022, faldt dommen. Retten fandt manden skyldig i skyldnersvig af særligt grov karakter og i at have afgivet falsk erklæring over for skifteretten. En forbrydelse, dommeren takserede til ni måneders fængsel betinget af 150 timers samfundstjeneste.

– Jeg er tilfreds med, at retten har vurderet beviserne i overensstemmelse med anklagemyndigheden, og jeg mener også, straffen afspejler, at det er en alvorlig forbrydelse, når man som konkursramt taler usandt om sine værdier og på den måde snyder sine kreditorer, siger specialanklager Gorm Søgaard Lund, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet og anklagemyndigheden har i forbindelse med sagen samarbejdet med de spanske myndigheder og har blandt andet fået hjælp til at skaffe diverse dokumenter, ligesom det spanske politi har assisteret med afhøringer i Spanien.