I forbindelse med den internationale lungedag den 15.november havde Sundhedshuset i dag åbnet op for, at man kunne komme og få sig et lungetjek, en rygestopsvejledning,krydret med kaffe og chokolade, der sad beredvillige medarbejdere fra akseltorvs apotek samt nogle frivillige. Tina, leder af genoptræningscentret på Viaduktvej var også tilstede, klar med gode råd og vejledning.

Ca. 100 borgere havde taget i mod tilbuddet om et lungetjek og en kop kaffe.

Jeg fik en sludder med Tina fra genoptræningscentret og spurgte hende, hvad det her da var for noget.

Tina sagde, at i dag på den internationale lungedag brugte vi naturligvis muligheden for at invitere folk herind på Sundhedshuset til et tjek af deres lunger og en eventuel rygestopsvejledning, vi har i sammenarbejde med Sundhedshuset, Axeltorvs Apotek samt nogle ihærdige frivillige derfor sat dette i stand i dag. Vi har gjort det for at sætte focus på luftvejssygedomme som eksempelvis Kol.

“Vi synes, det bør være omdrejningspunktet for tidlig opsporing af luftvejssygdomme at have en tidlig dialog med borgerene og derfor vil vi gerne sætte fokus på de sundhedsfremmende tilbud, der findes, blandt andet et lungetjek eller hjælp til rygestop.”

Borgerne, der var mødt op var glade for tilbuddet og der var nærmest kø til at modtage den seddel med påskrevet tidspunkt for lungetjekket, der blev også flittigt læst i mange af de vejlednings foldere, der var lagt frem på de borde der var opstillet til lejligheden. Et virkeligt godt tilbud som mange altså tog imod og mange flere af os nok burde, det er bedre at tjekke sine lunger en gang for meget end en gang for lidt.

Tak for en god indsats og for at gøre opmærksom på noget vi måske til daglig ikke tænker så meget over.