Fredericia Håndværkerforening har her til aften udpeget Jesper Bjerrisgaard som konstitueret formand. Det sker som et naturligt generationsskifte. Jesper Bjerrisgaard efterfølger formand gennem 25 år, Michael Kristensen.

Fredericia Håndværkerforening har på et bestyrelsesmøde onsdag aften valgt at konstituere Jesper Bjerrisgaard, der til dagligt ejer og driver anlægsgartnerfirmaet, Tefax til formand. Han glæder sig til arbejdet, og vil fortsætte den linje, den tidligere formand og foreningen generelt står for.

– Der ligger et tungt læs på vores skuldre for at løfte foreningen videre. Det har ligget i kortene, at det var det, der skulle ske nu, så der er ikke noget overraskende i skiftet, siger Jesper Bjerrisgaard, der ser frem til sin nye rolle som formand:

– Jeg vil fortsætte den gode udvikling i foreningen, herunder det sociale engagement, samt det gode samarbejde med Business Fredericia og Fredericia Kommune. Jeg vil også sammen med bestyrelsen arbejde på at udvikle foreningen. Nu har Michael Kristensen siddet ved roret i 25 år, og det er klart, at det har skabt kontinuitet. Nu kommer der nye øjne på det hele, og vi prøver nok nogle nye ting, men som udgangspunkt skal vi fortsætte den rejse, vi er på nu, siger Jesper Bjerrisgaard.

Fredericia Håndværkerforening har en lang historie og tradition for at samle byens håndværkere, men også hjælpe til, at byen får vækst, fremdrift og generelt står stærkt. De mange traditioner vil den nye formand bygge videre på.

– Foreningen kan samle Fredericias håndværkere, så man står samlet og stærkt, blandt andet, når man taler med Fredericia Kommune, når der opstår sager, som eksempelvis byggesager der driller. Derudover kan foreningen samle håndværkere på tværs i byggeprojekter, hvor man gør brug af hinanden og hinandens viden. Det er egentligt et netværksforum for håndværkere, hvor vi både har det godt sammen, men også kan drage nytte af hinanden, når og hvis det er nødvendigt, fortæller Bjerrisgaard, der også er klar til at bidrage til de mange opgaver, der ligger over et år i Fredericia.

– Jeg vil naturligvis også være aktiv og bidrage som formand og forening, hvor det er ønsket og nødvendigt. Det ligger eksplicit i det at være formand, her udtaler man sig og går forrest, både når det gælder dialogen med kommunen, men også helt generelt, siger han og uddyber:

– Jeg glæder mig til at komme ud og se, hvordan og hvorledes vi kan påvirke det hele, så det vi laver er til gavn for håndværkerne, kommunen og kommunens borgere. Det er opgaven.

Han håber samtidig på, at der i disse tider fortsat vil være mange, der har brug for en håndværker, og så forstår han ikke, hvorfor man politisk ønsker at sætte tempoet lidt ned. Det er lige tidligt nok. Regeringen har sat turboen ned og ønsker mindre aktivitet i de offentlige investeringer, det er ikke den rigtige timing, hvis man spørger håndværkernes nye formand.

– Det er ikke lige nu, hvor alting ligner en krise, at vi skal dæmpe aktiviteterne. Det er dog fuldstændig rigtigt, at det hele er kørt på højt niveau det seneste år, men samtidig hører jeg også, at mange håndværkere får mindre og mindre at lave i øjeblikket, fordi folk har brug for at bruge pengene til højere energipriser, så derfor synes jeg ikke, at det er lige nu, men sådan er det ofte; politiske beslutninger kommer ofte på bagkant, siger formanden afslutningsvist.