Enhedslisten markerede i går “Krystalnatten” i Fredericia. Godt 25 personer mødtes ved den mosaiske begravelsesplads, imens regnende silede ned, hvilket gjordet vanskeligt at få ild i faklerne. 

I år havde Enhedslisten investeret i et lydanlæg, som blev transporteret rundt på Christianiacykel. Hermed kunne alle få de små historiefortællinger og taler med. Det var en glædelig overraskelse, som løftede stemningen. Cecilie Roed Schultz gav hurtigt ordet til Lars fra Museerne i Fredericia. Han fortalte om begravelsespladsen og huset ved siden af, hvor jøder blev gemt og hjulpet.

Cecilie Roed Schultz taler om Krystalnatten. Foto: Thomas Sørensen

Herefter vandrede forsamlingen i samlet flok ned ad Jyllandsgade, nu i tørvejr. Ved Gothersgade blev der drejet til venstre og igen til venstre på Danmarksgade. Mørket havde sænket sig over byen og faklerne gav en stemning af højtidelighed. Forsamlingen var dog munter og flere børn gik også med. Forsamlingen bestod primært af folk fra Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, men også andre end partisoldaterne var mødt op. Det virkede for mange som et kærkomment afbræk fra valgkampen. Al parti-promovering var sat til side: Det handlede om sagen.

Ved Riddergade gjorde forsamlingen holdt. Lars fra Museerne fortalte om Synagogen i Riddergade og derefter blev de to første vers fra “Kringsat af fjender” sunget, men optoget bevægede sig videre op ad Danmarksgade. Ved Danmarksstræde blev der igen gjort holdt og endnu en anekdote fra anden verdenskrig blev fortalt af Lars. Herfra fortsatte forsamlingen op til Landsoldaten, mens resten af sangen blev sunget.

Ved Landsoldaten fortalte Lars videre om besættelsestiden i Fredericia. Herefter fik Cecilie Roed Schultz ordet. Hun sagde:

“Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.

Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.

Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.

Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.

Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.

Sådan sagde den tyske præst Martin Niemöller.”

Cecilie Roed Schultz fortsatte:

Krystalnattens begivenheder er andet og mere end spontane optøjer, der skete som forargelse over en enkeltstående begivenhed, nemlig at en 17-årig jøde dræbte en tysk diplomat i afmagt over den behandling hans forældre havde fået.

Med Hitlers velsignelse, drog nazisterne og deres medløbere hærgende gennem de tyske byer i dag for 79 år siden, hvor de mishandlede og dræbte 91 jøder. Mange jøder begik også selvmord, og det anslås at 267 synagoger blev ødelagt eller brændt og 7.500 forretninger blev vandaliseret.

Mange nazister opfattede Krystalnatten som en succes, da de med deres afstraffelser fik afløb for deres had overfor jøder. Visse dele af befolkningen havde også været positive over for aktionen, som medførte, at jøderne var blevet definitivt udskilt fra det tyske samfund. Ikke mindst var det med Krystalnatten blevet gjort klart for den tyske befolkning, at enhver solidaritet med jøderne kunne resultere i vold. Hovedformålet med den nye anti-jødiske lovgivning var at få jøderne til at udvandre. Det skulle gøres klart for de jøder, som ikke ønskede at emigrere, at deres situationen kun ville forværres, hvis de blev i Tyskland.

I dag er det også et år siden, at det blev klart, at USA’s kommende præsident, blev Donald Trump. En mand som råbende gør det klart, hvor stort hans had til minoriteter er. Han truer med at smide sine politiske modstandere i fængsel.

Hans retorik satte allerede inden valget klare spor i USA.

Hans racistiske og sexistiske holdninger har allerede ændret USA. Hans retorik bliver fobundet med en stigning på hele 89 % i hadforbrydelser mod muslimer og at antallet af hvide højreorienterede racister stiger. Lærere fortæller, at mobbere finder inspiration hos ham.

Her i Danmark oplever piger der bærer tørklæde, at blive overfaldet på gaden og få revet tørklædet af.

I disse dage er der kommunalvalg og skoleelever rundt i landet hører hvordan nogle kandidater fortæller, at muslimer ødelægger Danmark.

Vreden mod minoriteter spreder sig i hele verden. Vi har set på det længe.

Spørgsmålet er: Hvor meget af historien vil vi lade gentage sig?

Tak fordi I ville komme, så vi kunne stå sammen og sige fra: ALDRIG MERE KRYSTALNAT!

Foto: Thomas Sørensen.

Herefter blev en spand med vand fundet frem fra Christianiacyklen og faklerne blev slukket én efter én. Folk takkede for et godt og stemningsfuldt arrangement – og mon ikke mange af dem dukker op igen, når 80 års dagen skal markeres næste år? Enhedslisten og Museerne i Fredericia har allerede lavet en aftale om at stå for arrangementet igen, kunne de fortælle Fredericia Avisen.