fredag 1. december 2023

Det Ønskede Samfund

Individet, statsmagten og kontrollen i et demokratisk samfund er emnet i det første interview, hvor Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen kigger dybt ind i det demokratiske maskinrum. Niels Flemming Hansen (MF) fra Det Konservative Folkeparti, kommer med konkrete bud på, hvordan han ser problemerne i demokratiets maskine.

Om at sætte sig mål

0
I artikelserien ”kunsten at lede” tager vi nu hul på den egentlige værktøjskasse for lederen. Efter en række betragtninger om ledelse i de foregående 14 artikler, er det tid til at trække i arbejdstøjet. Det drejer sig om konkrete ledelsesværktøjer, der sætte lederen i stand til at udfolde sin daglige lederadfærd på en god og hensigtsmæssig måde. Det første...
Denne uges artikel handler om de næste tre overbevisninger, som lederen med stor fordel kan tage med ind i sin lederstil og daglige lederadfærd. Det drejer sig om kommunikationens betydning, lederens valgmuligheder og gensidig feedback. Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons du får! Betydningen og resultatet af din verbale og non-verbale kommunikation ligger ikke i, hvad du ønsker,...
I sidste uges artikel pegede jeg på, at samfundsudviklingen på alle planer er dybt afhængig af god ledelse. Før vi kaster os ud i debatten om god ledelse og dens mange aspekter, bliver vi dog lige nødt til at stoppe op og overveje, hvad ledelse egentligt handler om? Det handler denne uges artikel om. Ledelse som kunstart Gennem tiden har et...
Den aktuelle samfundsdebat og den udvikling, som samfundet gennem længere tid har været og stadig er præget af, peger tilbage på én enkeltstående fællesnævner, som alle samfund, fællesskaber, netværk og aktører er dybt afhængige af, men som vi endnu ikke har fået godt nok greb om. Det handler om god ledelse. Der er og bliver talt og skrevet meget om...
I sidste uges artikel skrev vi kort om en krise-elskende og sensationslysten presse, som velvilligt stiller spalteplads, lyd og billeder til rådighed for en konfrontatorisk ”enten er du med os eller imod os” holdning blandt borgerne og øvrige samfundsaktører. Det kræver en uddybning, for vi ser pressen, som en af samfundets allervigtigste hovedaktører i formningen af vores demokratiske velfærdssamfund....
De politiske identiteter er under forandring. Folketingsvalgets resultat, dannelsen af flertalsregeringen, regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” og de første politiske armlægninger i og uden for Folketingssalen viser tydelige tegn på en forandring i det politiske landskab mellem regering og opposition. En forandring, hvor mistilliden og magtspillet mellem de politiske aktører desværre har fået fornyet kraft. En konfrontatorisk ”enten er du...
I sidste uges artikel ”Borgernes forandringskraft” skrev vi om nødvendigheden af en tilstrækkelig og vedholdende forandringskraft i samfundet og hos den enkelte borger for at skabe og gennemføre de nødvendige forandringer. Forudsætningen herfor er viljen, modet og evnen. Men hvordan skaber vi viljen, modet og evnen til denne forandringskraft? Det handler denne uges artikel om. Viljen og modet før evnen Viljen,...
God trivsel kommer ikke af sig selv eller kun ude fra verden omkring os. Om vi er børn, unge eller voksne, så har vi selv potentiale og styrke til at skabe god trivsel for os selv og påvirke andre til det, også selv om verden omkring os er kaotisk og i krise. Men det forudsætter mental styrke, og hvordan...
Forudsætningen for et hvert samfunds beståen og videre udvikling er, at de generationer, der kommer efter os og tidligere generationer, er godt rustede til den opgave. Heri er de unges livsglæde og gode trivsel uvurderlig. Ansvaret er ikke kun deres eget, selvstændige ansvar. Det er i høj grad samfundets ansvar, at tage vare på den opgave, også. Det handler...

Dyrenes Beskyttelse: Drop foderbrættet og mejsekuglerne

0
Om vinteren vil mange mennesker gerne hjælpe havens fugle med at holde sulten fra døren. Men ikke alle metoder er lige oplagte, lyder det...

Håndbold lever i Fredericia

Nu går indsatserne i parallelsamfundene ind i en afgørende fase

0
Der er kommet flere udsatte boligområder og parallelsamfundsområder i år sammenlignet med sidste år. Men udviklingen i beboersammensætningen i de fleste boligområder på listerne...

Forstandere ansættes på tre nye børnehøjskoler

0
Flere børn får glæde af KFUM og KFUK's børnehøjskoler. Et treårigt udviklingsprojekt sikrer udviklingen og skaber grundlag for endnu større succes på KFUM og...

Basal betalingskonto gør hverdagen lettere for mindre virksomheder og foreninger

0
Regeringen vil med ny lovgivning styrke erhvervsdrivende og foreningers mulighed for at få en basal betalingskonto, der skal gøre mødet med banken simplere for...

Danskerne mener, at politikerne skal gøre mere for at håndtere klimaforandringerne

0
Klimaforandringer er det mest alvorlige problem, verden står over for lige nu. Det mener et flertal af danskerne. De vil gerne selv agere mere...

Fra lokale rødder til global leder

0
Fredag markerer Henrik Kyhl, administrerende direktør for Philips TV & Audio i Norden, UK og Irland, sit 25-års jubilæum hos Philips. Hans rejse, der...