I går dimitterede 15 glade 9. klasser fra Fænøsund Friskole, hvoraf de fleste har gået hele deres skoleliv på friskolen.

”Jeg er umådelig stolt af de unge mennesker, og jeg er meget tryk ved at sende dem ud på deres videre færd”, siger skoleleder Dorte Rud Moubo.

Fænøsund Friskole er en grundvig/koldsk friskole, og de 16 unge mennesker har ikke kun fået lærdom med i deres rygsæk. De er samtidigt blevet uddannet til at være nogle samfundsborgere, der tager medansvar for sig selv og andre.

”Den grundtvig-koldske tankegang tager udgangspunkt i det hele menneske – et menneske, som er selvbevidst og ansvarsbevidst. De unge mennesker har vist os alle, at deres skoletid på Fænøsund Friskole, har givet dem nogle redskaber og en faglig ballast, der har gjort, at de har kunnet komme rigtig rigtig flot igennem den sidste måneds prøvelser.”, fortæller Dorte.

Med i rygsækken fik de 16 unge dimittender nemlig også en ganske flot afgangseksamen. Klassen opnåede et fælles gennemsnit på over 8.

”Jeg er sikker på, at Fænsøsund Friskole har givet dem en rygsæk, der er fyldt med evnen til at ville lære nyt, med viljen til at gøre en indsats, med modet til at bestige de høje bjerge, med lysten til at gøre en indsat for dem selv og andre i det fællesskab, det omkringliggende samfund byder dem. Jeg er så glad for at kunne sende vores elever af sted med et godt fundament både menneskeligt og karaktermæssigt”, slutter en stolt skoleleder.