Afskedigelse havde været ok, men ikke grundlag for bortvisning af tidligere kommunaldirektør, skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelse mandag aften efter et ekstraordinært byrådsmøde.

Byrådet besluttede den 29. marts 2021 at bortvise kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe på baggrund af advokatundersøgelsen og de interne afdækninger, der blev offentliggjort den 12. marts. 

Kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe havde forud for bortvisningen været fritaget for tjeneste siden 5. januar 2021. 

Efterfølgende har en faglig voldgift skulle tage stilling til, om bortvisningen var i orden, og om kommunaldirektøren kunne bortvises uden løn, eller om kommunaldirektøren har krav på de 18 måneders løn, der også følger ved en fratrædelsesaftale. 

Den faglige voldgiftsret er nu kommet med deres afgørelse vedr. retsmæssigheden af bortvisningen af den tidligere kommunaldirektør. 

Den faglige voldgiftsret finder, at bortvisningen ikke var retsmæssig.

Kommunen har dog noteret sig, at voldgiftsretten peger på, at der var grundlag for en afskedigelse af den tidligere kommunaldirektør, men altså ikke tilstrækkeligt til en bortvisning. 

Fredericia Kommune tager afgørelsen til efterretning, og kommunens jurister vil nu nærlæse afgørelsen. 

Afgørelser fra voldgiftsretten kan ikke ankes. Kommunen er blevet pålagt at honorere den forhenværende kommunaldirektørs kontrakt på 18 måneders løn ved fratrædelse.