Tre byrådsmedlemmer blev stævnet for injurier fra en borger. Formand og spidskandidat for Dansk Folkeparti, Karsten Byrgesen var dybt involveret, men kontaktede ikke de tre byrådsmedlemmer, som er viceborgmester Susanne Eilersen, næstformand i uddannelsesudvalget, Inger Nielsen og byrådsmedlem Jan Schrøder.

Se Karsten Byrgesens svar: Længere nede i artiklen.

Fredericia Avisen er kommet i besiddelse af materiale, der eksplicit viser, at formand Karsten Byrgesen undlod at informere sine byrådsmedlemmer om en borgersag, samt selv deltog i møder med borgeren. I møderne deltog også den nu ekskluderede Irene Hald Nicolaisen, byrådskandidat og nummer tre på listen, Jesper Nielsen.

Inger Nielsen, Kurt Halling og Susanne Eilersen til pressemøde om årets budget. Nielsen og Eilersen, blev sammen med Jan Schrøder i august stævnet for injurie af en borger.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.

Den 4. August modtager de tre byrådsmedlemmer stævningerne fra Civilretten i Kolding i deres e-boks. Karsten Byrgesen afviser i første omgang i en mail den 5. august til bestyrelsen i Dansk Folkeparti, at han skulle være involveret. Han skriver således: ”Kære alle, jeg er informeret om, at en borger i Fredericia har rejst en stævning mod tre af vores byrådspolitikere. Det er jeg ked af. Mit navn er også bragt i spil. Det er jeg uforstående overfor og jeg kan ikke bidrage på nogen måde. Uden at gå ind i sagen, ved jeg, at det har personlige konsekvenser for de involverede. Det er dybt beklageligt, og jeg håber I alle må finde styrke til at stå det igennem. Venlig hilsen, Karsten Byrgesen.”

Imidlertid viser sagsdokumentationen, at Karsten Byrgesen allerede den 28. april 2017 vælger at svare pr. mail til borgeren:” Den slags sager gør indtryk på mig. Vedr. sagen har Irene dygtigt undladt at give detaljer, herunder hvem sagen drejer sig om og de øvrige enkeltheder. Nu da den del af sagen er klar, vil jeg drøfte den med Irene, herunder de videre skridt. Du skal have mange tak for den tillid du viser DF og os, venlig hilsen Karsten. Allerede 30 minutter senere svarer borgeren Karsten Byrgesen. ”Som du ved, har Irene Hald skrevet et vidneudsagn til min retssag om udtalelser fra Susanne Eilersen, Inger Nielsen og Jan Schrøder. Det er jeg meget taknemmelig over, og jeg er også dig meget taknemmelig for, at du var indforstået med, at hun gjorde det. Senere i mailen, spørger borgeren: ”Jeg tænkte om du som formand for DF kunne spørge Susanne Eilersen, Inger Nielsen og Jan Schrøder om, hvor de har den opfattelse fra?”

Men Byrgesen kontakter ikke de tre byrådsmedlemmer fra sit eget parti. Til gengæld rykker borgeren for svar den 18 maj. Borgeren skriver blandt andet: ”Hej Karsten, har du fået et svar fra Jan Schrøder, Inger Nielsen og Susanne Eilersen på, hvor de har information om, at jeg ikke er rigtig klog?”

Karsten Byrgesen svarer dagen efter: ”Den må vi hellere face to face. God weekend”.

Tidligere dommer bekræfter Byrgesens mødedeltagelse

Også den pensionerede kriminaldommer Asger Ringgaard Møller har forsøgt at hjælpe borgeren med sagen. Og netop denne Asger Ringgaard Møller bekræfter i mail den 22. september, at han som bisidder deltog i møde med Karsten Byrgesen, Jesper Nielsen og Irene Hald mandag den 3. Juli fra kl.19 og 2,5 time frem. Mødet fandt sted hos Irene Hald. Mødet handlede om den skrivelse, som Irene Hald havde skrevet, og som Karsten Byrgesen var indforstået med. Karsten Byrgesen og Jesper Nielsen fik en grundig gennemgang af, hvad borgeren sagde.

Nævnt i anklageskrift

I anklageskriftet lyder det også fra borgeren: ”Jeg blev i begyndelsen af april 2017 gjort opmærksom på, at jeg var blevet omtalt meget negativt på møder i partiet Dansk Folkeparti. Jeg bad Irene Hald om at skrive dette som et vidneudsagn, hvilket hun gjorde. Jeg vil gøre opmærksom på, at DF’s formand i Fredericia Karsten Byrgesen selv overværede møderne, hvor disse udtalelser blev fremsat, og at han er indforstået med Irene Halds vidneudsagn”.

Byrgesen: Jeg deltager ikke i personfnidder – vi fører en god og positiv valgkamp.

Vi bringer her vores spørgsmål til Karsten Byrgesen og svarene. Vi arbejder også på kommentarer fra de tre byrådsmedlemmer, som er sigtet for injurier.

Deltog du i møder med en borger, der senere stævnede tre af dine byrådsmedlemmer for injurier?

Ja, det gjorde jeg.

Hvorfor undlod du at informere tre af dine egne byrådspolitikere?

“Der er meget forud for det her. Der har været bestyrelsesmøder, hvor sager har været drøftet. Der har været meget mundligt. Jeg var ikke involveret i, hvem som skulle sigtes. Det var ikke min sag. En hvilken som helst borger, kan lave en stævning, så det kan jeg ikke have en mening om. Derfor har vi et retssystem. Jeg sagde på mødet ved Irene Hald, at det var en dårlig sag, og man ville tabe den.

Hvad var din begrundelse for at deltage? 

“Hvorfor skulle jeg ikke deltage i et møde med en borger, der har det svært? Vi blev alle inviteret. Så vi ville gerne høre om sagen. En kriminalretsdommer var med, så det er naturligt, at man vil høre, hvad det er for noget. Det gik hurtigt op for mig, at det var en mærkelig sag. Det var et mærkeligt setup. Efter en time sagde jeg, ved I hvad, jeg kan ikke gå ind i sagen.”

Men hvis du ikke ville gå ind i sagen, hvorfor udlod du så at informere dine folkevalgte politikere?

“Jeg vil ikke referere noget, der er sagt i fortrolighed. En borger havde en sag, og havde en bisidder med. Det lyder som et troværdigt afsæt. Jeg gik efter en time. Min slutreplik lød: Hvorfor vil du anlægge en sag, det har du ikke noget ud af.”

”Derudover vil jeg sige, at jeg ikke behandler enkeltsager for borgere. Jeg vil kigge fremad, jeg vil ikke gå ind i det.  Vi har brændt fingrene på en borger. Det ved jeg nu. Og nu har det udviklet sig til skadeligt personfnidder, som jeg ikke vil deltage i. ”

Det virker som om, at der stadig er ballade i jeres parti, vil du trække dig som spidskandidat? 

“Den tue jeg kigger på, der kan jeg ikke se ballade, men jeg er blevet valgt som spidskandidat. Og jeg er sikker på, at vi får et godt valg. Det her er folk, der er forsmået. De gør alt, hvad de kan for at se bedre ud. Jeg vil ikke bidrage til deres fest. Det får mig ikke til at ryste i bukserne, at de angriber mig. Derimod vil jeg arbejde fremadrettet. Vi har nogle glade budskaber og fører lige nu en god og positiv valgkamp. Jeg er sikker på, at vi får et godt resultat”