VARSEL: 29. oktober 2017 har DMI kl. 10.29 varslet yderligere forhøjet vandstand i den nordlige del af Middelfart Kommune særligt kl. 18-02 i nat. Prognosen er 1,4-1,8 m over dagligt vande, og derfor er kriseberedskabet i kommunen nu aktiveret. Krisestaben er i gang med at kortlægge de berørte adresser og kontakter grundejerne. Derudover er der depoter med sandsække og sand på vej til grundejere i de berørte områder.

Kl. 11 i dag var krisestaben i Middelfart Kommune samlet for at drøfte situationen om den varslede forhøjede vandstand langs kommunens nordkyst. Formanden for krisestaben, kommunaldirektør Steen Vinderslev fortæller:

“Vi har været i dialog med den Lokale Beredskabsstab i Odense (LBS), og har forholdt os til DMIs varsel, derfor har krisestaben iværksat tre ting. For det første, så har vi kortlagt de før-ste ca. 150 adresser, som særligt er i risikozonen i områderne ved Vejlby Fed, Pilemarken og Varbjerg Strand. Her får grundejerne i løbet af kort tid en besked i deres digitale postkasse om at sikre deres ejendom. For det andet, så er vi i gang med at køre sand og sække ud i de berørte områder, så folk selv kan sikre deres huse bedst muligt inden i aften. Og sidst men ikke mindst, så har vi bedt om assistance fra NOST’en (National Operativ STab) i form af en flydespærre”.

Kommunens entreprenørafdeling har siden i går haft særlig opmærksomhed på diget ved Var-bjerg Strand, som blev forstærket i går og igen her til morgen.
DMI har udsendt to varsler for kommunen. Et for Nordfyn og et for nordlige Lillebælt. Steen Vinderslev fortæller:

“Konkret har DMI varslet en vandstand på op til 1,8 m over normalen i aften ca. kl. 21 på Nordfyn. I Middelfart Kommune gælder det strækningen fra Kasmose Skov og mod øst. Der er også varslet en stigning i vandstanden i det nordlige Lillebælt på 1,6 m. fra Kasmose skov og ned til Gals Klint. Stigningen sker fra kl. 15 og frem. Så lige nu er der ved at blive kørt depoter med sand og sække ud til de berørte områder.”

Adresser for depoter med sække og sand:
Der er foreløbigt oprettet depoter på lokationer:

Vejlby Fed:

• På hjørnet af Rigelvej og Hovkrogvej ved Campingpladsen.
• På hjørnet af Orionvej og Stjernevænget

Varbjerg Strand:

• På hjørnet af Varbjergvej og Feddet.

Prognosen fra DMI er på 1,4-1,8 meter over normal vandstand og varslet gælder fra kl. 18 den 29. oktober til den 30. kl. 02.

DMIs varsel om forhøjet vandstand.
Udsendt 29. oktober 2017 10:29
Gyldig fra 29. oktober 2017 18:00. Gyldig til 30. oktober 2017 02:00

Nordfyns kyst: Der er varsel om forhøjet vandstand. Der forventes en vandstand mellem 1.4 og 1.8 m over DVR.
Beskyt dig selv og din ejendom. Kraftig vind kombineret med forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og betydelig skade på bygninger og kystsikring. Offentligheden op-fordres til at undgå unødig færdsel i oversvømmelsestruede kystområder samt efterkomme rådgivning fra myndighederne.

Nordlige Lillebælt: Der er varsel om forhøjet vandstand. Der forventes en vandstand mellem 1.3 og 1.6 m over DVR.
Vær forberedt på hård vind kombineret med forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser og betydelig skade på klitter, diger, havne og bygninger. Offentligheden rådes til at undgå at rejse og opholde sig i truede kystområder.

Yderligere information
For yderligere informationer henviser vi til:
• at følge DMIs varsel på http://www.dmi.dk/varsler
• at holde øje med DMIs måling af vandstanden på http://www.dmi.dk/hav/maalinger/vandstand/
• holde øje med Middelfart Kommunes hjemmeside www.middelfart.dk/forhøjetvandstand som opdateres løbende med berørte adresser og vedledninger til at forebygge.
• Det er også muligt selv at gå ind og se en prognose på de enkelte områder på http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/havvandpaaland/havvand-paa-land.aspx