Debatindlæg

På initiativ fra SF kom socialsygeplejersker på dagsordenen i regionsrådet i 2019, foreløbig på forsøgsbasis på Odense Universitetshospital OUH og Svendborg sygehus. Der foreligger nu en midtvejsrapport, som klart dokumenterer, at socialsygeplejerskerne har meget stor betydning for de allermest udsatte borgere.  Det vidste vi godt; der er nemlig allerede særdeles gode erfaringer fra andre regioner.

Generelt er opgaven at sikre lighed i sundhed. Tilbuddet er specielt rettet mod de borgere, som har komplekse sundhedsmæssige og sociale udfordringer. Det er f.eks. aktuelt misbrug, psykiatriske udfordringer og somatiske sygdomme, ofte som en konsekvens af misbruget. Disse borgere er vanskelige at håndtere for vores sundhedsvæsen, og vi ved, at deres gennemsnitslige levealder er 10-20 år kortere end andre borgere.  Her kan socialsygeplejersker hjælpe. De kan rådgive personalet, støtte borgeren i udredningen og efterfølgende behandling, og ikke mindst sikre at eventuelt igangsat behandling følges op. Dermed er chancen for, at borgeren får en reel behandling for sit samlede sygdomsbillede reelt til stede.

Det er borgeren, der er i fokus, og ofte må der findes alternative løsninger i tæt samarbejde med de kommunale tilbud. Og det gør man så, typisk med opbakning fra alternative sundhedsklinikker i NGO-regi. De kender borgerne og bidrager til en fælles indsats. Borgerne respekteres og inddrages, uanset de måske er lidt specielle og anderledes i deres adfærd og ønsker.

Midtvejsevalueringen viser det, vi allerede vidste, nemlig at indsatsen har stor betydning både for borger, pårørende og personale.

Så naturligvis skal indsatsen udvides til alle medicinske og psykiatriske afdelinger i hele regionen. En håndholdt respektfuld indsats ud fra borgerens hverdag, hvor der tages hånd om alle – uanset deres sygdomsforløb kan være udfordrende – er det eneste rigtige.

SF tager denne midtvejsevaluering med til budgetforhandlingerne, og SF’s opfordring til vores politiske kolleger er klar: Sæt i gang.

Annette Blynél

Medlem af regionsrådet Region Syddanmark, SF

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer